FREDERICIA

Politikerne lytter til Seniorrådet, men de har ikke pligt til, at rette sig efter rådene

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Seniorrådet er et lovbestemt råd og upolitisk, idet medlemmerne valgt af byens borgere over 60 år, og ikke opstillet af politiske partier

Året før et byrådsvalg er der valg til Seniorrådet, hvor alle kan stille op såfremt de er fyldt 60 år, og med bopæl i Fredericia Kommune. Rådets arbejde er, at være rådgivende for Senior og Socialudvalget, samt at rådet skal høres i sager der har betydning for seniorer i Fredericia Kommune. Rådet kan rejse sager over for det politiske udvalg, men ikke behandle personsager.

Seniorrådet har med dette efterårs sparekatalog gennemgået hvert enkelt punkt inden for rådets område, og kommenteret det. DanmarkC TV har stillet formanden, Flemming Larsen, spørgsmålet: Lytter politikerne til jer?

“Det håber jeg. Det synes jeg også de bør. De har næsten pligt til det, men de har ikke pligt til at rette sig efter rådene.” siger Flemming Larsen.

Ved sidste sparerunde var der overensstemmelse mellem det politikerne vedtog, og de overvejelser Seniorrådet var kommet med, konstateret Flemming Larsen over for DanmarkC TV.

“Jeg tror egentlig vi i tankegangen ligger meget ens. Det er en af de sværeste “øvelser” vi har haft. Vi har ikke været oppe på så store beløb før!”, siger Flemming Larsen i et interview med DanmarkC TV.

DanmarkC TV bringer i morgen et længere interview med Flemming Larsen, formand for Seniorrådet i Fredericia, der forklarer både om holdninger til forvaltningens forslag, og hvordan Seniorrådet har arbejdet sig frem til det foreliggende høringssvar.

Flemming Larsen er formand for det rådgivende Seniorråd i Fredericia. Foto: DanmarkC TV.