Pressemeddelelse

Politikere på tværs af partier: Vi vil have en Musikefterskole på Bülows kaserne

”Hvis ikke i Fredericia hvor så?” – sådan stiller politikere på tværs af politikerfarve nu spørgsmålet og åbner op for en debat om en ny Musikefterskole i Fredericia


Pressemeddelelse: Spørgsmålet blev stillet af en deltager med stor indsigt i efterskolemiljøet på et møde i 2020, hvor mulighederne for etablering af en Musicalefterskole i Fredericia blev drøftet.

Covid-19 udsatte imidlertid det videre arbejde, men nu er planen klar til at blive præsenteret for en bredere offentlighed.


Christian Jørgensen og David Gulløv er begge lokalpolitikere og kandidater til byrådsvalget 2021. Michael Tøffner er
folkeskolelærer med erfaring i at arbejde med musicals med børn og unge.
Etableringen af en Musicalefterskole på f.eks. Bülows kaserne vil være et vigtigt bidrag til den fortsatte udvikling af
uddannelsesmiljøet for børn og unge i Fredericia, og Musicalefterskolen vil kunne samarbejde med allerede
eksisterende uddannelsesinstitutioner.

En Musicalefterskole vil stå på skuldrene af den udvikling, der har været i Fredericia de seneste mange år, og bidrage til at udvikle og bevare det vækstlag, der er skabt af bl.a. Fredericia Musical Teater, Musicalakademiet og Den Kreative Skole.

Der er fortsat masser af viden og erfaring på musicalområdet i Fredericia, der vil kunne sikre en stærk faglig
forankring og skabe arbejdspladser for nogle af de kompetente undervisere og udøvere, der er tilknyttet byen.

At arbejde med musicals skaber værdifulde fællesskaber for børn og unge. Det skaber oplevelsen af ligeværdighed,
hvad enten man er forrest i rampelyset eller spiller en mindre rolle. Det skaber personlig udvikling, der kan have en
afsmittende effekt på f.eks. den faglige udvikling på andre kompetenceområder som f.eks. traditionelle skolefag.

Det er vigtigt at understrege, at en Musicalefterskole IKKE skal og må være en konkurrent til eksisterende lokale
undervisningstilbud, og det er hensigten, at driften af en Musicalefterskole skal være uafhængig af kommunalt
tilskud.

Revisionsvirksomheden BDO Herning, som er en af de førende på efterskoleområdet, har udarbejdet et
udkast til budget, der viser, at etablering og drift af en Musicalefterskole i Fredericia absolut er realistisk.
”At etablere en Musicalefterskole er større end eventuelle partipolitiske uenigheder. Vi har derfor valgt at gå på tværs af de traditionelle politiske blokke for forhåbentlig at sikre en bred forankring af planen i det kommende byråd” udtaler initiativtagerne.