FREDERICIA

Politiet præsenterede deres nyeste våben mod trafiksyndere

Nye kameraer snupper både motorcykler og folk uden sele

Lørdag bringer DanmarkC TV et længere indslag fra præsentationen af det nye ATK redskab. Find sendetidspunktet i TV-Guiden.

Sydøstjyllands Politi inviterede torsdag pressen til en præsentation af politikredsens nye ATK-udstyr. Det nye ATK-udstyr, som benyttes til at foretage automatisk trafikkontrol, er et resultat af politiets flerårsaftale, hvor det politisk er besluttet at udvide politiets nuværende 82 ATK-vogne med yderligere 25 vogne og tilhørende udstyr. Sydøstjyllands Politi har modtaget 3 af de nye ATK-vogne.

Formålet med Automatisk Trafik Kontrol indsats er at sikre, at hastighedsbegrænsningen overholdes, så antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken dermed reduceres, og trygheden øges.

ATK-udstyret er et meget effektivt værktøj for politiet, og en forudsætning for at kunne opretholde indsatsen på hastighedsområdet, som er et led i den nationale færdselsstrategi. Flere undersøgelser peger nemlig på, at hastighed er en af de helt store årsager til tilskadekomst og dødsfald i trafikken.

ATK-vognene er meget mobile og indgår også i ”Bestil en færdselskontrol”, hvor borgerne kan tippe politiet om områder, hvor de føler, at der bliver kørt for stærkt, og vognene er dermed med til at skabe tryghed i et givent lokalsamfund.

Udover en bøde for en hastighedsforseelse kan et foto fra ATK-vognene også føre til bøde for:

Kørsel uden at anvende sikkerhedssele
Kørsel uden kørelys
Anvende håndholdt mobiltelefon under kørsel
Kørsel uden førerret mv.
Pengene fra bøderne tilgår statskassen, og bødeindtægterne indgår ikke i overvejelserne om, hvor og hvornår politiet skal foretage kontrol.

Hvad er nyt ved ATK-vognene?
De nye ATK-vogne har et væsentligt forbedret udstyr, der bl.a. optager billede både forfra og bagfra af det målte køretøj.

Herudover er fotokvaliteten også forbedret i forhold til de nuværende ATK-vogne. Det bliver dermed lettere for politiet at sikre førergenkendelse og fremsende bøder til de billister, der fx kører for stærkt, og det giver også politiet bedre muligheder for at måle og identificere fx motorcykler og bilister med ulæselig eller ingen nummerplade foran på bilen.

Med de 3 nye ATK-vogne råder Sydøstjyllands Politi over i alt 12 ATK-vogne.