Home SAMFUND Politiet: Olieforurening kan være uoverskuelig
Politiet: Olieforurening kan være uoverskuelig

Politiet: Olieforurening kan være uoverskuelig

0

Politiet: Olieforurening kan være uoverskuelig

Den lokale beredskabsstab i Sydøstjyllands Politi har hele dagen overvået situationen i forhold til eventuel olieforurening på Endelave og ud for Jyllands østkyst mellem Horsens og Vejle fjorde.

Fredag aften grundstødte et portugisisk fragtskib ud for Fyns Hoved og slog ved den lejlighed hul i tanke, der indeholder olie. I løbet af lørdagen og i dag søndag har myndighederne modtaget nogle få oplysninger fra borgere, der har konstateret olie på Endelaves kyst og i As Vig på Jyllands østkyst.

Sydøstjyllands Politi har haft indsatsleder ude for at se på forholdene og også denne konstaterede olie på kysten.

På nuværende tidspunkt vurderes det på baggrund af de foreliggende oplysninger samt vejr og vindforhold, at der formentligt vil være tale om en overskuelig forurening, med overskuelige miljømæssige konsekvenser.

Der er ikke en konkret bekæmpelsesindsats i marken i gang på nuværende tidspunkt, idet der ikke er noget konkret sted at sætte ind. Myndighederne overvåger derfor situationen og er klar til at sætte ind, når olie måtte ramme kysterne i et omfang, der skal bekæmpes.

Det er ikke fastlagt, at den konstaterede olie stammer fra det grundstødte skib, men Sydøstjyllands Politi undersøger sagen med henblik på at vurdere om det eventuelt skal gøres strafansvar gældende mod nogen i anledning af olien i naturen.

Den omtalte olie er tilsyneladende heavy fuel, men omfanget af den i naturen kendes ikke. Efter de vind – strømforhold, der er i området vurderes det forsat, at det højest sandsynligt er Endelave og østkysten mellem de to fjorde, der eventuelt vil blive ramt af olieforurening. Det kan dog ikke på nuværende tidspunkt afgøres med sikkerhed.

Derfor følger myndighederne da også udviklingen og placerer fra morgenstunden i morgen ressourcer på strategisk relevante steder med henblik på at kunne sætte hurtigt ind, hvis det måtte vise sig nødvendigt.

Den lokale beredskabsstab består i denne situation af Sydøstjyllands Politi, der koordinerer indsatsen, Beredskabsstyrelsen , det kommunale beredskab og kommunernes miljøberedskab. De berørte kommuner er Hedensted og Horsens kommuner.