FREDERICIA

Plejecenter Othello: Tre kontrolbesøg ud af fire gav anmærkninger og varslede nye kontroller

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

To kontroller påpegede mangler ved vedligeholdelse, og en kontrol manglende egnekontrol ved Fødevarerstyrelsens kontrolbesøg 28. maj 24

Det indskærpes for afdelingskøkken 2B, at Othello skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Her rejses der kritik af, at personalet kun har målt varmebehandlingstemperaturen to gange i april og maj måned 2024. Det skal ske en gang ugentlig.

Othello meddelte Fødevarerstyrelsen, at de vil “gå i dialog med personale, der skal tjekke op på dette.” fremgår det af kontrolrapporten.

Den manglende egenkontrol medfører to ekstra gebyrbelagte besøg.

Lokaler hvor der findes fødevarer skal holdes i god stand

Afdelingskøkken 4A
Det var ikke tilfældet i Afdelingskøkken 4A, hvor en skabslåge ikke fremstår som glat og med en rengøringsvenlig overflade. Der er afskalninger af maling. På et arbejdsbord/anretterbord er en liste knækket af på siden af bordet, og reperation er sket ved at sætte eet stykke tape henover. endelig er den keramiske kogeplade splintret i kanterne.

Othello meddelte Fødevarerstyrelsen: “Det får vi rettet op på”.

Den manglende vedligeholdelse medfører to ekstra gebyrbelagte besøg.

Afdelingskøkken 5B
Her måtte Fødevarerstyrelsen også oplyse om, at lokaler hvor der findes fødevarer skal være i god stand. Skabslåger havde ved besøget låger hvor malingen skallede af, og den keramiske kogeplade fremstår flere steder splintret. Et arbejdsbord der bruges til servering anretning havde ikke en glat og rengøringsvenlig flade, da der er knækket et større stykke af listen.

Othello meddelte Fødevarerstyrelsen: “Vi retter op på det”.

Chefen for Senior & Sundhed ved Fredericia Kommune, Signe Lunn Walls.

Hvorfor sikrer ledelsen sig ikke at der udføres egenkontrol?
Signe Lunn Walls: “Det er en ledelsesopgave, hvor vi straks bliver nød til at spørge: Hvad er det I ikke har forstået?”

Afdelingskøkken 4A og 5B:

Kontrolrapporterne bærer brug af mangel på vedligeholdelse.
Signe Lunn Walls: “Vi har for meget kort tid siden lavet en gennemgang af alle køkkener og et helt overblik over hvad det var der skulle skiftes, og indhentet tilbud på det.
Vi har bare ikke sat igang endnu. Det gør vi selvfølgelig nu.

Signe Lunn Walls fortæller, at der ved tidligere besøg har været nævnt, men betegnet mere som en bagtelagtigt. Selvfølgelig får vi speedet håndværkerne op, og får rettet op på de fejl der er nævnt.

Er der ikke penge til vedligeholdelse?
“Køkkenerne ligger i det der hedder fællesarealer, og er derfor omfattet af fællesudgifterne. Othello er jo en boligafdeling. Dermed er det en del af beboernes økonomi. Når udgifterne fordeles over et stort plejehjem bliver det ikke den store udgift pr. beboer.

v”Det er altid ærgerligt vi skal på og trække overskrifter på sådan noget,” slutter chefen for Senior og Sundhed, Signe Lunn Walls, der ikke kender prisen for de i alt seks ekstra kontroller.

Signe Lunn Walls. Arkivfoto: DanmarkC TV.