Byrådsmøde 13. november 2023

13. november, 2023 - 18:04

00:20 1. Godkendelse af dagsorden 01:00 2. Beslutningssag: Ændring af reglerne for overførselsadgang til 2024 02:58 3. Beslutningssag: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027 06:54 4. Beslutningssag: Ankestatistik for 2022 fra Ankestyrelsen (Danmarkskortet) 10:26 5. Beslutningssag: Ankestyrelsens ankestatistik 2022 - seniorområdet og det specialiserede socialområde 14:18 6. Beslutningssag: Servicemål om besvarelse af henvendelser og sagsbehandling 15:08 7. Beslutningssag: Godkendelse af Belysningsplan 2023 17:01 8. Beslutningssag: Anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstrukturen