Byrådsmøde 29 januar 2024

29. januar, 2024 - 17:57


Video Afsnit

 • Turan Savas for ridderordnen
 • Dagsorden
 • Beslutningssag: Delegationsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget og den samlede delegationsplan
 • Beslutningssag: Forslag til ændring i Styrelsesvedtægt for Fredericia Kommune - 2. behandling
 • Beslutningssag: Forslag til lokalplan LP388 - Boliger nord for Erritsø Bygade
 • Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 396 Bevarende lokalplan for Værkbyen i Skærbæk samt forslag til kommuneplantillæg nr. 14
 • Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 10 og delvis ophævelse af Byplanvedtægt 1
 • Beslutningssag: Opkrævning af gebyr ifm vejsyn på private fællesveje
 • Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler Infrastruktur Danmark C Taulov
 • Beslutningssag: Anlægsbudget 2024-2027 - frigivelse af rådighedsbeløb
 • Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Landsbypuljer
 • Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Byggemodning Ullerup Nord etape 2
 • Beslutningssag: Godkendelse af samarbejdsaftale med Team Danmark
 • Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet