Byrådsmøde 9 oktober 2023

9. oktober, 2023 - 17:29


Video Afsnit

  • Godkendelse af dagsorden
  • Ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelsen.
  • MOTAS I/S - godkendelse af takster for 2024
  • 2. behandling af budgetforslag 2024-2027
  • Forslag om delvis ophævelse af LP 281 - Boligområde vest for Østerby, etape 2
  • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan 389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej
  • Optagelse af Langelandsvej som offentlig vej
  • Endelig vedtagelse af delvis ophævelse af Lokalplan 50
  • Endelig vedtagelse af lokalplan 391 - Boliger ved Egeskov Syd