Byrådsmøde 2 april 2024

2. april, 2024 - 17:10


Video Afsnit

  • Byrådsmøde
  • Beslutningssag: Godkendelse af den samlede delegationsplan
  • Beslutningssag: Godkendelse af ændret metode for uddeling af Fælleslegatet
  • Beslutningssag: Delvis ophævelse af lokalplan 281 -Boligområde vest for Østerby, etape 2
  • Beslutningssag: Udpegning af nyt medlem til Elbohallens bestyrelse og forretningsudvalg
  • Initiativretssag: Indførelse af procedurer for håndtering af chikane mod medarbejdere og byrådspolitikere