Byrådsmøde Fredericia kommune - 6. september 2021 - Fra Byrådssalen i Fredericia

12. oktober, 2021 - 5:22


Video Afsnit

 • Budgetforslag til 1. behandling
 • Drøftelse af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 ift. supplerende høring
 • Vedtagelse af lokalplanforslag 374 Boliger på Gl. Færgevej ved Højskolen, Snoghøj samt forslag til kommuneplantillæg nr. 23
 • Havplan – høringssvar
 • Fredericia Kommunes Affaldsplan 2021-2033
 • Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020 – Boligområde ved Dalsvinget
 • Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet
 • Ankestatistik for 2020 fra Ankestyrelsen (Danmarkskortet)
 • Fritidspolitik for unge
 • Fredericia Vold, forsøg med afbrænding som plejeforanstaltning
 • Implementering af nyt valgsystem: Opbevaring af data fra valghandling
 • Mobile brevstemmesteder forud for kommunalvalget den 16. november 2021
 • Supplerende bidrag til analyse af Familieafdelingen
 • Forslag til at styrke lokaldemokratiet
 • Ny udpegning af valgstyreformænd – Nye Borgerlige
 • Underskriftsbemyndigede
 • Forslag fra Enhedslisten – Tilbud til unge om bisidder gennem Børns Vilkår