Byrådsmøde 21. februar 2022 - Fredericia kommune

22. februar, 2022 - 14:25

Se byrådsmødet fra mandag den 21. februar 2022.


Video Afsnit

 • Godkendelse af dagsorden
 • Budget 2022-2025 - tilpasning til ny fagudvalgsstruktur pr. 1. januar 2022
 • Frigivelse af anlægsmidler - DanmarkC - Infrastruktur
 • Endelig vedtagelse af delvis ophævelse af byplanvedtægt 2 for et område af Skærbæk By
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 369 - Boliger Krogsagervej Erritsø
 • Tillæg 1 til Spildevandsplan 2020 - behandling af høringssvar
 • Visionsproces for byrådet 2022 - godkendelse af konsulentfirma og proces
 • for udarbejdelse af politik for aktivt ejerskab
 • Ramme for byrådets spørgetid
 • Oprettelse af et § 35 stk. 2 udvalg - folkeoplysningsråd for 2022-2026
 • Medlemsskab af den Vestdanske Filmpulje samt udpegning
 • Berigtigelse af udpegninger til Bevillingsnævnet
 • Sydtrafik - udpegning af suppleant til bestyrelsen
 • Udpegning til Elbohallen
 • Udpegning af medlemmer til § 17 stk. 4-udvalget vedr. Kulturkasernen
 • Spørgetid fra fremmødte borgere