Byrådsmøde 29. maj 2024

29. maj, 2024 - 17:59

00:01:13 Beslutningssag: Udpegning af suppleant for valgstyreformand til Bøgeskovhallen 00:01:33 Beslutningssag: Status på genberegning af dagtilbudstakster for 2021 og tidligere år 00:02:13 Beslutningssag: Ombygning af kontorlokale til tandplejeklinik 00:02:33 Beslutningssag: Forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2020 00:02:48 Beslutningssag: Godkendelse af ny forpagtningsaftale for Tøjhuset og Eksercerhuset 00:29:16 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og lokalplan 389 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej – østlig del 00:30:03 Beslutningssag: Bymidtestrategi 00:49:43 Beslutningssag: Frigivelse af midler til analyser og handlinger i forbindelse med Bymidtestrategien 00:50:04 Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Skærbæk 01:05:07 Initiativretssag: Forslag fra Enhedslisten om tilladelse til brug af Ungdommens Hus for ungdomspartier 01:27:14 Spørgetid