Byrådsmøde september 2022

15. september, 2022 - 6:46

Dagsorden:


Video Afsnit

 • :00 Beslutningssag: 2. budgetopfølgning 2022 for Fredericia Kommune
 • Beslutningssag: 1. behandling af budgetforslag for 2023-2026
 • Beslutningssag: Genberegning af dagtilbudstakster for 2022
 • Beslutningssag: Boligkontoret Fredericia - ansøgning om opførelse af 24 almene seniorboliger
 • Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 380 Boliger ved Skærbækvej
 • Beslutningssag: Endelig vedtagelse af lokalplan 382 for retiradebygning, Norgesgade 48
 • Beslutningssag: Optagelse af Landsmosevej som offentlig vej
 • Beslutningssag: Igangsætning af Planstrategi 2023
 • Beslutningssag: Padelfacilitet i Bøgeskov
 • Beslutningssag: Brug af stemmer til repræsentantskabsvalg i EWII
 • Beslutningssag: Kraches Gaard - ansøgning fra bestyrelsen
 • Beslutningssag: Medlemskab af Destination Trekanten
 • Beslutningssag: Svar til Ankestyrelsen
 • Initiativretssag: Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. investeringsstop i bygninger
 • Initiativretssag: Forslag fra Det Konservative Folkeparti vedr. belysning af vandtårnet