Byrådsmøde 10 oktober 2022

11. oktober, 2022 - 10:27

Fra Byrådssalen i FredericiaGodkendelse af dagsorden 2 Beslutningssag: 2. behandling af budgetforslag for 2023-2026 3 Beslutningssag: Ændring af reglerne for overførselsadgang mellem årene 4 Beslutningssag: Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 – Udvidelse af Bydelscenter ved afkørsel 59 5 Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 384 for dagligvarebutik Gl. Landevej 55 6 Beslutningssag: Forslag til Lokalplantillæg 1 til lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret 7 Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 381 Boliger ved Skansevej, Fredericia N samt forslag til kommuneplantillæg nr. 2 8 Beslutningssag: Aktivitetshus i parken i Kanalbyen 9 Beslutningssag: Støjhandleplan for kommunale veje 10 Beslutningssag: Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2022 11 Beslutningssag: Godkendelse af regulativer for diverse vandløb 12 Beslutningssag: Ændring af regulativ for husholdningsaffald, vedr. indsamling af farligt affald 13 Beslutningssag: Whistleblowerordningen 14 Beslutningssag: Evaluering af borgervejlederfunktion 15 Standsningsretssag: Ekkodalen 40 – Ansøgning om dispensation til udstykning