Byrådsmøde Fredericia kommune - 17. maj 2021 - Fra Idrætscenteret i Fredericia

11. oktober, 2021 - 19:08

Klik på punktet du ønsker at se, for at springe direkte til tidspunktet.Dagsorden:


Video Afsnit

 • Godkendelse af dagsorden
 • Regnskab 2020 - Fredericia Kommune
 • Spar/lån for 2018 og 2019 (indefrosne midler)
 • Spar/lån 2020 til 2021
 • Revidering af principper Spar/lån - Overførsel mellem årene
 • 1. Budgetopfølgning 2021 for Fredericia Kommune
 • Regulativ for husholdningsaffald for Fredericia Kommune
 • Optagelse af Broagervej som offentlig vej
 • Nedlæggelse af offentlig parkeringsplads ved Skærbæk Havnegade
 • Forslag til lokalplan 376 - Kanalbyen nord for Oldenborggade
 • Forslag til lokalplan 360 - boligområde ved Ekkodalen
 • Endelig vedtagelse af lokalplan 377 - Ketchercenter ved Erritsø Idrætscenter
 • Beslutning om igangsætning af proces for ny varmeplan
 • Fredericia Kommune tilmelder sig konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune
 • Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S
 • Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S
 • Udpegning af ny stedfortræder til bestyrelsen for TVIS
 • Udpegning af medlem til bestyrelse
 • Ansøgning om kommunegaranti - KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe
 • Godkendelse af samarbejdsaftale med Den Danske Scenekunstskole Musicalakademiet
 • Fredericia for 2021-202221 Godkendelse af skema C - Stævnhøj
 • Boligkontoret Fredericia, afd. 307 - godkendelse af skema C