Byrådsmøde 4. September 2023

4. september, 2023 - 17:09


Video Afsnit

 • Byrådsmøde
 • Beslutningssag: Arealerhvervelser ved Snaremosevej - Gl. Landevej
 • Beslutningssag: Boli.nu, afd. 15, Randalsparken, garantistillelse til omdannelse af lejemål
 • Beslutningssag: Budget 2024-2027 - godkendelse af 1. behandlingsbudget
 • Beslutningssag: Budgetjustering ifm. lov- og cirkulæreprogram samt midtvejsregulering 2023
 • Beslutningssag: Forslag til kommuneplantillæg 11, Erhvervsområde ved Stakkesvang, Taulov
 • Beslutningssag: Forslag til lokalplan 392 - Erhverv ved Stakkesvang, Taulov - Etape 1
 • Beslutningssag: Forslag til Vision 2050 - Trekantområdet er Danmarks åbne, grønne storby
 • Beslutningssag: Fredericia Vold, Reetablering efter skred v. Hugo Matthiessens Vej - Økonomi
 • Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til køretøjer transportoptimering
 • Beslutningssag: Fælles kommuneplanrevision for Trekantområdet
 • Beslutningssag: Godkendelse af kapitaltilskud til D.S.I. Kraches Gaard
 • Beslutningssag: Godkendelse af politikunivers for Fredericia Kommune
 • Beslutningssag: Godkendelse af Vision for Kulturkasernen
 • Beslutningssag: Ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelsen.
 • Beslutningssag: Politisk mødekalender 2024
 • Beslutningssag: Redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende mulig tilsynssag omkring klassedannelse
 • Beslutningssag: Udpegning af medlem til Bevillingsnævnet
 • Beslutningssag: Udskiftning af medlem i Folkeoplysningsrådet
 • Beslutningssag: Underskriftsbemyndigelse
 • Ændring af regulativ for erhvervsaffald
 • Beslutningssag: Ændring af regulativ for husholdningsaffald