FREDERICIA

Pladsmangel får kommunen til at arbejde på en midlertidig løsning

Frederiksodde skolen har i længere tid haft store pladsproblemer – nu er kommunen klar med en midlertidig løsning

Forvaltningen har – sammen med kollegaer fra Infrastruktur og Ejendomme, i længere tid været i dialog med både Frederiksodde Skole og de øvrige distriktsskoler om, hvordan vi i fællesskab får håndteret de store pladsproblemer, som Frederiksodde skole har. Fagchefen for Dagtilbud, Skole – Magnus te Pas – har derfor sammen med sit team undersøgt mange forskellige løsningsmuligheder.

Kommunen underrettede onsdag eftermiddag forældrene via AULA, at de arbejder på en midlertidig løsning, der involverer afd. Bøgeskovvej, men som også har betydning for eleverne på Indre Ringvej og afd. Nørre Allé.

Løsningen der beskrives som midlertidig er følgende.:

·       at Frederiksodde skolen afd. A får to nye pavilloner på Indre Ringvej. De forventes klar til brug senest fra skoleåret 2022/2023.

·       at Frederiksodde skolen afd. B’s basisafdeling, – forventet 40-45 elever – fra skoleåret 2022/2023 flytter til afd. Bøgeskovvej.

Der opstilles i den forbindelse 14 pavilloner, der i dag står ved Sundhedshuset. Den endelige placering på udearealerne i Bøgeskov undersøger vi stadig. Pavillonerne vil blive renoveret og indrettet i dialog med Frederiksodde skole.

Frederiksodde skolen kommer til at dele faglokaler, idrætsfaciliteter, mødelokaler og personalefaciliteter med afd. Bøgeskovvej. Frederiksodde skolen har puljemidler til etablering af legeplads, som vil blive brugt i denne sammenhæng. Endelig er det en del af løsningsforslaget, at Frederiksodde skolen bevarer alle deres undervisningslokaler på Ullerupdalvej – til gavn for bl.a. afd. C og D. Men afd. Nørre Allé vil også opleve at få lettet presset på deres faglokaler.

Det bliver den model, forvaltningen fremlægger for Børne- og Skoleudvalget den 26. januar 2022. Det er så op til politikerne at beslutte, om de ønsker at tiltræde denne løsning.

Denne midlertidige løsning skal ophøre senest med udgangen af 2027. Det endelige tidspunkt afhænger af, hvornår en permanent løsning til Frederiksodde Skolen står klar, hvilket svar først tegner sig i løbet af året.

DanmarkC TV arbejder på at få en kommentar frafagchefen for Dagtilbud, Skole og Fritid – Magnus te Pas.