Læserdebat

Pernelle Jensen: Venstre vil ikke spare på folkeskolen

Læserdebat Af: Pernelle Jensen, byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V), Umanaksvej 2, Fredericia

Venstre prioriterer børnefamilierne meget højt og synes, det er en kommunal kerneopgave at lave en folkeskole, som alle forældre har lyst til at vælge til. Alle børn skal blive så dygtige, som de kan blive og trives i hverdagen, som skal være tryg, lærerig og udfordrende. Og som skal foregå i bygninger, som vi kan være bekendt.

Det kræver, at der er den nødvendige ro i klassen og at alle børn får det rette tilbud. Vi vil gøre op med inklusionen af børn med særlige behov, hvor Fredericia ligger i toppen af de kommuner, som inkluderer flest børn. Det er hverken godt for barnet med særlige behov eller for resten af klassen. Derfor vil Venstre i budgetforhandlingerne fremme, at der afsættes flere penge til mellemtilbud og at det er muligt for flere børn at få et specialtilbud. Og så skal vi sætte mere af i årene fremover til skolerenoveringer.

Så når Enhedslisten i et debatindlæg spørger, om Venstre vil spare på folkeskolen, så er svaret nej. Men vi vil omfordele nogle penge og dermed synes vi, det er helt rimeligt, at vi beder lærerne undervise noget mere end de 733 timer, som de underviser nu. I andre kommuner ligger undervisningstiden på 780 timer og nogle steder højere, hvilket fremgik af den temperaturmåling, som vi fik lavet forud for budget 2020. Derudover fremgår det af temperaturmålingen, at pædagogerne med fordel kunne få flere opgaver i folkeskolen end, hvad de varetager i dag. Venstre synes, vi skal kigge på begge dele i en ny arbejdstidsaftale.

Respekterer vi så ikke den danske model? Jo, det gør vi bestemt, men der er her tale om en lokal arbejdstidsaftale, hvor byrådet er arbejdsgiverne. En arbejdstidsaftale som Børne- og Skoleudvalget har politisk behandlet for en del år tilbage, som temperaturmålingen pegede på, at vi kunne ændre på og en aftale, som alle partierne var enige om, vi skulle kigge på igen, herunder også Enhedslisten. Så at vi nu lige pludselig ikke skal blande os, virker meget besynderligt, særligt set i lyset af at Enhedslisten selv har været med til at beslutte i budget 2020, at arbejdstidsaftalen skal genforhandles.

Servicerammen er hårdt presset og vi kæmper i indeværende år for at holde os under serviceloftet, så vi undgår en økonomisk sanktion. Vi har meget, som vi gerne vil investere i på folkeskoleområdet og derfor er der behov for at omfordele nogle penge. Men Enhedslisten er da velkommen til at komme med andre finansieringsforslag og så tager vi gerne en politisk debat om det.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv