DanmarkC TV

Home FREDERICIA Partnerskabsaftale skal bygge bro
Partnerskabsaftale skal bygge bro

Partnerskabsaftale skal bygge bro

Fredericia Kommune indgår partnerskabsaftale med Fredericia Idrætsdaghøjskole

Fredericia Idrætsdaghøjskole og Fredericia Kommune har gennem mange år haft et godt og givende samarbejde omkring byens borgere, lige fra ledige og seniorer til forskellige patientgrupper og mennesker, der er ramt af demens. For at få samling på rammerne og økonomien for de forskellige indsatser, har Fredericia Kommune og Idrætsdaghøjskolen indgået en partnerskabsaftale.

”Vores samarbejde med idrætsdaghøjskolen har gennem mange år været fantastisk. Deres idrætstilbud har været både sundhedsmæssigt og socialt til stor gavn for rigtig mange af vores borgere. Det har skabt fællesskaber med idrætten som omdrejningspunkt – og det er i sidste ende godt for folkesundheden. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået samling på rammerne og økonomien for vores samarbejde med partnerskabsaftalen”, siger Lars Ejby Pedersen, formand for Senior- og Handicapudvalget. 

Det er idrætsdaghøjskolens formål at oprette og drive idrætstilbud, der sundhedsmæssigt, folkeoplysende og socialt er til gavn for alle borgere i Fredericia Kommune. Idrætsdaghøjskolen forsøger også løbende at bygge bro mellem sundhedssektoren og den frivillige idræt.

Mulighed for at dyrke idræt i dagtimerne

Partnerskabsaftalen omfatter blandt andet Idræt i dagtimerne, der tilbyder eksempelvis badminton, bordtennis, dansefitness, intervalgang og meget mere i dagtimerne. Målgruppen er alle, der har mulighed for at dyrke Idræt i dagtimerne – herunder seniorer, fysisk og psykisk sårbare, skifteholdsarbejdere eller specialskoler.

Bevæg-dig-glad, der er et tilbud til mennesker, som er ramt af demens og deres pårørende, i det omfang de ønsker at være med, er også en del af partnerskabsaftalen. Ligesom Idrætsdaghøjskolen varetager Lær at Tackle- kurserne, der er et gratis selvhjælpstilbud til kronikere og deres pårørende.  

”Vi vil give vores borgere mulighed for at dyrke motion – også i dagtimerne, og her er Fredericia Idrætsdaghøjskole en god samarbejdspartner. Jeg håber samtidigt, at vi med partnerskabsaftalen får mange flere til at engagere sig i det lokale foreningsliv rundt omkring i kommunen. Idrættens verden giver venner for livet, og det håber jeg, at flere af vores borgere kommer til at opleve”, siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Nyt træningstilbud i sundhedshuset

Et nyt tiltag er et tilbud om træning i sundhedshuset i eftermiddags- og aftentimerne. Idrætsdaghøjskolen får til opgave at oprette og drive sundhedsfremmende aktiviteter for sårbare og specifikke målgrupper i eftermiddags- og aftentimerne. Til gengæld får idrætsdaghøjskolen stillet Træning og Forebyggelses træningslokaler i sundhedshuset gratis til rådighed. 

”Partnerskabsaftalen med Fredericia Idrætsdaghøjskole udgør et godt grundlag for vores fortsatte samarbejde, og det glæder mig også, at vi med aftalen kan udnytte vores egne faciliteter, når de ikke er i brug. Det er gavnligt både for sundheden og for økonomien”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget. 

Partnerskabsaftalen med Idrætsdaghøjskolen bliver underskrevet den 8. juni. 2020