MEDDELSER

Partnerskab er en succes

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Partnerskabet mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC og Fredericia Kommune, der skal sikre de nødvendige praktikpladser til byens unge i Fredericia, bærer frugt.

Stort set alle de unge mennesker, der skal bruge en praktikplads indenfor byggebranchen, har her op til sommer, fået en praktik i Fredericia. I skrivende stund er det kun 5 unge, der mangler en praktikplads, men der arbejdes målrettet for at sikre, at også de har en plads efter sommer. Målet er, at nå op på 100 %, så alle unge, der ønsker en praktikplads – tilbydes en!

Formand for Fredericia Håndværkerforening, Michael Kristensen udtaler: ”Vi kan, når vi samler kræfterne, få alle de unge mennesker i gang med en læreplads. Samtidig skal vi skabe interesse om Erhvervsskolerne, blandt de kommende 7. 8. og 9. Klasseelever, så de efterfølgende søger ud i håndværks virksomhederne”.

Partnerskabsaftalen mellem førnævnte samarbejdspartnere blev underskrevet i første uge af januar i år. Aftalen har to hovedformål. Nemlig at sikre at alle de unge, som skal bruge en praktikplads indenfor byggebranchen, også får det – og, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. Klasse. Det lykkes rigtig godt med begge dele. I år er der 8,4 % flere unge, der efter 10. Kl. har valgt en erhvervsuddannelse i forhold til sidste år.

 Praktikpladser hjælper unge og erhvervslivet

Direktør for EUC Lillebælt, Lars Middelboe, udtaler: ”Vi er på EUC rigtig glade for den udvikling, der er skabt. I mange år var Gymnasiet de unges foretrukne valg. Men erhvervslivet kommer i de kommende år til at mangle arbejdskraft – og hos os sikre vi, at de unge mennesker bliver godt klædt på til de jobs, som kommer”.

Også Fredericia Kommune er glade for samarbejdet. Borgmester Jacob Bjerregaard udtrykker det således: ”Det er vigtigt for os som kommune, at vores unge uddannes til job og ikke til ledighed. Derfor er vi glade for at branchen tager ansvar og gør en indsats for at de unge får de praktikpladser, der skal til, så de kan gennemføre deres uddannelse og komme i arbejde”.

Et synspunkt der bakkes op af Formanden for Dansk Byggeri i Sydjylland, Michael Mathiesen: ”For os i Dansk Byggeri er det vigtigt, at vi får uddannet velkvalificerede unge mennesker på erhvervsuddannelserne og at de gennemfører deres uddannelse således, at vi også i de kommende år er sikret at kunne rekruttere den arbejdskraft, som vi har brug for. Det er lige præcis hvad denne aftale, kan være med til at sikre”.