Læserdebat

Partier forgår, ideologier består

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, Fredericia

Politiske ideologier findes mange variationer og nuancer. Ideologier er ofte komplekse og kan ændre sig over tid i respons til samfundsudviklingen og nye politiske udfordringer. Politiske partier kan udvikle og afvikle sig over tid, der kan være variationer inden for partierne afhængigt af deres ledelse og medlemmer.

Et partis styrke kan vurderes ud fra dets valgresultater. Hvis et parti får en større andel af stemmerne ved valg, betragtes det normalt som et stærkere parti, mens et parti med færre stemmer anses for at være svagere eller “mindre” i politik.

Når man siger, at et parti er “mere eller mindre” i dansk politik, drejer det sig om partiets magt, indflydelse og styrke i den politiske verden. Det kan ændre sig, baseret på valgresultater, politiske beslutninger og om partiet er tungen på vægtskålen.

Det er anstrengende, opslidende og økonomisk tungt at begå sig i dansk politik, lokalt som nationalt. At Nye Borgerliges folketingsgruppe kastede håndklædet i ringen, er nok forståeligt, hvad undre er at folketingsgruppen ikke fulgte egne vedtægter, de kan udmelde sig af partier ikke nedlukke det, det kan kun medlemmerne på en generalforsamling. Peter Seier Christensen er forsat medlem af folketinget og registreret som Nye Borgerlige, desværre er PSC meget syg.

Pressen går efter udtagelser fra siddende lokalpolitikere fra Nye Borgerlige, de er i store træk kun ude efter ussel mammon og profilering, hvorfor spørger ingen den organisatoriske del, som jo er rygraden og de der laver det politiske fundament.

At partier forgår ses tydeligt på Wikipedia, der optæller 63 tidligere danske politiske partier, Færøerne og Grønland ikke medregnet. Politiske partier kan komme og gå af flere årsager, politiske ideologier har ofte vedvarende karakter.

Skiftende vælgerpræferencer, lederskifte og interne konflikter og det generelle politiske miljø kan gøre det vanskeligt for nye partier at overleve eller for mindre partier at opretholde deres indflydelse.

Ideologier bygger ofte på filosofiske, økonomiske og sociale teorier, samt en dybtgående overbevisninger om, hvordan samfundet skal organiseres. Ideologier kan forblive relevante over tid, selv når politiske partier ændrer sig eller forsvinder. Ideologier kan være en vejledning for politiske partier og befolkningen som helhed, de kan fortsætte med at forme politiske beslutninger og debatter uanset partiers skæbne. Derfor er det spændende hvor Nye Borgerliges vælgere søger hen, ikke deres politiker.

Der er ingen fordele ved hastighedsnedsættelse til 30 km/t i Fredericia

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia, Byrådskandidat til KV25 En hastighedsgrænse på 30 km/t vil øge rejsetiden for både privatbilister og erhvervskøretøjer, med længere pendling og forsinkelser i levering af varer til følge. Transport- og logistikvirksomheder kan opleve højere omkostninger på grund af længere transporttider, hvilket kan påvirke effektiviteten og rentabiliteten. […]

Hold nu hovederne kolde her i sommervarmen

Karsten Byrgesen, politiker. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Nej tak til at reducere hastighedsgrænsen indenfor Fredericias bygrænse til 30 kilometer i timen og nej tak til at forbyde kørsel med benzin- og dieselbiler indenfor bygrænsen i Fredericia. Jeg har noteret mig, at det lokale Socialdemokrati i Fredericia ved formanden for Teknisk udvalg – […]

”Hvorfor drikker Jeppe”?

Jan Filbært er Formand og Kontaktperson for Retssikkerhed for Alle i Fredericia “Hvorfor drikker Jeppe”? Ja det er et spørgsmål mange har hørt stillet, når og hvis de har været i teatret for at se Jeppe På Bjerget. I Jeppe På Bjerget er det fordi hans kone er ham utro og hun slår ham, men […]

Fredericias fremtid er på spil: Trafikproblemerne på motorvejen og Den Nye Lillebæltsbro skal løses med omtanke

Læserdebat af: Mathilde Hammer, Kandidat til KV25 i Fredericia for Danmarksdemokraterne Fredericia står over for en betydelig udfordring. Kommunens fremtid hænger i en fin balance, idet de nuværende trafikale udfordringer på motorvejen og Den Nye Lillebæltsbro kræver en løsning. Men selvom disse problemer nødvendigvis skal håndteres, vil de foreslåede løsninger også have stor indflydelse for […]

En dyr Regions driftsstruktur koster på sundhedsregnskabet

Karsten Byrgesen, Politiker. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Det er de færreste mennesker der ved, hvad de fem helt identiske Regioner laver, bortset fra skandalesagerne om huller i lægedækningen i udkantsområderne og svigt af alvorligt syge mennesker, der må se de såkaldte behandlingsgarantier som varm luft.  Heldigvis er der også mange gode historier, […]

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv