Læserdebat

Partier forgår, ideologier består

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand Liberal Alliance, Fredericia

Politiske ideologier findes mange variationer og nuancer. Ideologier er ofte komplekse og kan ændre sig over tid i respons til samfundsudviklingen og nye politiske udfordringer. Politiske partier kan udvikle og afvikle sig over tid, der kan være variationer inden for partierne afhængigt af deres ledelse og medlemmer.

Et partis styrke kan vurderes ud fra dets valgresultater. Hvis et parti får en større andel af stemmerne ved valg, betragtes det normalt som et stærkere parti, mens et parti med færre stemmer anses for at være svagere eller “mindre” i politik.

Når man siger, at et parti er “mere eller mindre” i dansk politik, drejer det sig om partiets magt, indflydelse og styrke i den politiske verden. Det kan ændre sig, baseret på valgresultater, politiske beslutninger og om partiet er tungen på vægtskålen.

Det er anstrengende, opslidende og økonomisk tungt at begå sig i dansk politik, lokalt som nationalt. At Nye Borgerliges folketingsgruppe kastede håndklædet i ringen, er nok forståeligt, hvad undre er at folketingsgruppen ikke fulgte egne vedtægter, de kan udmelde sig af partier ikke nedlukke det, det kan kun medlemmerne på en generalforsamling. Peter Seier Christensen er forsat medlem af folketinget og registreret som Nye Borgerlige, desværre er PSC meget syg.

Pressen går efter udtagelser fra siddende lokalpolitikere fra Nye Borgerlige, de er i store træk kun ude efter ussel mammon og profilering, hvorfor spørger ingen den organisatoriske del, som jo er rygraden og de der laver det politiske fundament.

At partier forgår ses tydeligt på Wikipedia, der optæller 63 tidligere danske politiske partier, Færøerne og Grønland ikke medregnet. Politiske partier kan komme og gå af flere årsager, politiske ideologier har ofte vedvarende karakter.

Skiftende vælgerpræferencer, lederskifte og interne konflikter og det generelle politiske miljø kan gøre det vanskeligt for nye partier at overleve eller for mindre partier at opretholde deres indflydelse.

Ideologier bygger ofte på filosofiske, økonomiske og sociale teorier, samt en dybtgående overbevisninger om, hvordan samfundet skal organiseres. Ideologier kan forblive relevante over tid, selv når politiske partier ændrer sig eller forsvinder. Ideologier kan være en vejledning for politiske partier og befolkningen som helhed, de kan fortsætte med at forme politiske beslutninger og debatter uanset partiers skæbne. Derfor er det spændende hvor Nye Borgerliges vælgere søger hen, ikke deres politiker.

Landbruget og CO2-afgiftsmisforståelse

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia Hovedparten af drivhusgasserne, der udledes fra landbruget er CO2 og CH4 også kaldet kuldioxid og metan. Begge gasser dannes på baggrund af kulstof (C), der kun kan kommer fra atmosfæren eller ved tilførsler udefra igennem de handelsgange, der foregår vedrørende landbruget. Når planter gror, så indoptager de kulstof […]

Kolding har ”flyttet” sig og tak for det

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia Kolding har i flere år arbejdet på et fantastisk projekt – Marina City – der med etableringen af en ny og eksklusiv bydel i vandkanten i den indre del af Kolding fjord, skal være med til at skabe tilflytning og trivsel i skønne […]

Uber-haubt ikke en løsning

Læserdebat af: Allan Søgaard-Andersen, EU-kandidat for SF, Fredericia I et desperat forsøg fra de borgerlige partier i Regeringen, har man foreslået at invitere Uber ind i persontransportsektoren igen. Det er et frygteligt forslag af utroligt mange grunde. Uber er berømt for dårlige arbejdsvilkår samt uorden i skatter og afgifter. At et regeringsparti som Venstre foreslår […]

Forstyr ikke vore cirkler – vi kan selv

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal, Fredericia Øsamfund har nogle indspiste forståelser af at være en sammentømret menneskegruppe med fælles selvforståelse, der viser sig i indstillingen ”os og de andre”. Sådanne samfund taler om tilflyttere i første, anden og tredje generation, hvor det er tilflytteren og tilflytterens datter, der er lidt specielle. ”moderen var lidt […]

Fredericia i kamp mod klimaets kræfter

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia Fredericias beliggenhed byder på smukke kyster og strande, MEN, byen står over for en udfordring, der ikke kun er lokal, men global. Fredericias kyster og strande er under stærk nedbrydning. Kyst- og klimasikring er et nøgleord i en tid, hvor klimaforandringerne viser sig med øgede […]

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv