Læserdebat

Pamperi i Fredericia?

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia, har startet en debat omkring ADP-as


Seneste oplysninger angående ADP A/S lugter fælt. Når man selv til kommunalbestyrelsen lukker angående oplysninger relateret til ADP A/S, der har medlemmer i ADP’s bestyrelse, så giver det virkelig anledning til konspiration, der ligesåvel kan være rigtigt, når man ikke vil/må fortælle, hvad der rent faktisk sker. De to medlemmer fra kommunalbestyrelsen Steen Wrist Ørts (A) og Christian Jørgensen (V), der også sidder i ADP A/S’s bestyrelse,må ikke sige noget, men alligevel går Steen Wrist Ørts ud og fortæller, at der nu er styr på det. Det må han vel så godt fortælle? Men det refererer stadigvæk fra ADP’s bestyrelse.
Pamperi er et udtryk, der kommer fra det svenske udtryk ”pamp”, der betyder en storladen person. Fra nedertysk ”pampen” der betyder noget i retning af at proppe sig eller pimpe. På godt dansk betyder det efterhånden at ”snylte på”, hvilket vil sige, at man suger kraften ud af noget uden gengæld. Det anvendes blandt andet som betegnelse for en fagforeningsformand, hvor man har indtrykket af, at vedkommende udnytter sin magtposition til selvberigelse og selvpromotion.
Når vi nu i kommunalbestyrelsen hører Cristian Jørgensen give udtryk for noget i retning af, at ønsket om aktindsigt blot er nogens ønske om mere viden om Jacob Bjerregaards forhenværende kone Lotte Engsig-Karup Cederskjold relateret til ADP A/S. Tidligere har Christian Jørgensen højlydt givet udtryk for, at læserbreve ikke var noget, han beskæftigede sig med, da det blot er nogen, der gerne ville ind og overtage poster i kommunalbestyrelsen. Herved afviser Christian Jørgensen at tage imod indtryk og meninger fra befolkningen i almindelighed. Christians Jørgensens målsætningkunne her være, at han tilintetgør eller forsøger at tilintetgøre argumenter for åbenhed for at beholde sin position som kommunalbestyrelsesmedlem og dermed medlem af bestyrelsen for ADP A/S og ADP Dryport A/S plus alle de andre bestyrelser og udvalg, der knytter sig til hans position som kommunalbestyrelsesmedlem. Måske er det også på baggrund heraf, at han indrykker store annoncer i bl.a. Fredericia Avisen, fordi han betragter det som en privat forretning og dermed en privat indtægt. Spørgsmålet her er, om Christian Jørgensen virkelig er interesseret i alle disse positioner, eller er det pamperi? Det er ligeledes et rigtig godt spørgsmål at stille til Christian Jørgensen nu under valgkampen.
Når Steen Wrist Ørts også går ind for lukkethed omkring ADP A/S, er det så fordi han får personlig økonomisk vinding? Skulle det være tilfældet, så kan det også betegnes som pamperi. Han har tidligere været i noget lignende en ledelsesposition i en fagforening.
Det er en uskik, at kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder i andre bestyrelser i samme kommune. Hvis de sidder i bestyrelser udenfor kommunen de er valgt i, så er det deres eget valg, men hvis det er samme kommune, så har vi med det samme inhabilitet, det er ikkenødvendigvis kriminelt, men der er pr. definition imod al logik, at man sidder i to bestyrelser og forhandler med sig selv. Derfor en kraftig opfordring til at afskaffe det nu efter valgte den 16. november i år. I stedet kan man vælge en repræsentant fra kommunalbestyrelsen som observatør i bestyrelserne, hvorfrakommunalbestyrelsen vil have direkte information. Den anden mulighed er, at man udpeger bestyrelsesmedlemmer udenfor kommunalbestyrelsen. Disse medlemmer kan så pålæggesreferencepligt overfor kommunalbestyrelsen.
Spørgsmålene, hvorfor reagerer kommunalbestyrelsen ikke før Ekstrabladet offentliggør analyserende artikler, trænger sig på i rigtig høj grad. Følger kommunalbestyrelsens medlemmer overhovedet ikke med og orienterer sig om det, der foregår udenfor deres egen lille habitus?

Aktive kommunalbestyrelsesmedlemmer i andre kommuner fortæller, at arbejdet i kommunalbestyrelsen giver omkring 18 timers arbejde på ugeniveau ud over det almindelige arbejde, hvorfor vurderingen må være, at det for de fleste er mere end nok. Derfor er tiden ikke til andre bestyrelsesposter, hvis man skal passe sit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv