FREDERICIA

Overskud fra Bridgewalking Lillebælt skal styrke Fredericia og Middelfart Kommuner som destinationer

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Siden opstarten har Bridgewalking Lillebælt samlet et pænt overskud, som nu bringes i spil til en række tiltag, der skal højne attraktiviteten i de to ejerkommuner, Fredericia og Middelfart.   

Kronprinsesse Mary gik den første tur den 10. maj 2015. Siden har godt 320.000 gæster gjort det samme. Det har givet et solidt overskud, som nu skal anvendes til at styrke attraktiviteten i de to ejerkommuner, Fredericia og Middelfart – og være med til at skabe nye attraktive tilbud til lokale og turister. 
Ambitionen er at skabe attraktioner og oplevelser, der skaber attraktionsværdi for borgere, tilflyttere, turister, øger omsætning og jobskabelse hos turisterhverv og virksomheder samt branding af området.
Der er igangsat en proces, der leder til en fælles fortælling og en model for, hvordan vi fremadrettet kan investere midlerne fra Bridgewalking Lillebælt til gavn for erhverv og borgere i de to kommuner.