Home Kultur Opstillingsmøde til Seniorrådet
Opstillingsmøde til Seniorrådet

Opstillingsmøde til Seniorrådet

0

Opstillingsmøde til Seniorrådet

 

Kom og få indflydelse på de ældres forhold i Fredericia

 

Den 30. november 2016 skal der igen være valg til Seniorrådet i Fredericia. Derfor bliver der holdt opstillingsmøde onsdag den 28. september kl. 16.00 i Foredragssalen i Seniorhuset IP Schmidt. Til opstillingsmødet kan man melde sig som kandidat til Seniorrådet, hvis man opfylder betingelserne for det.

 

Hvem kan opstille?

Alle som er fyldt 60 år på valgdagen og har fast bopæl i Fredericia Kommune kan stille op til Seniorrådet. Men det er en forudsætning, at du deltager i opstillingsmødet for at komme på kandidatlisten. Har du ikke mulighed for selv at deltage på mødet den 28. september, kan du give en anden fuldmagt til at opstille dig til valget.

Du skal være opmærksom på, at en eventuel opstillingsfuldmagt skal være Pleje og Omsorg på Rådhuset i hænde senest den 27. september 2016. Du skal mærke kuverten med; Opstilling til Seniorråd.

 

Fakta om Seniorrådsvalget

Alle borgere i Fredericia, der er fyldt 60 år den 30. november 2016, får en stemmeseddel og en præsentationspjece i deres postkasse i starten af november måned.

Man kan stemme til Seniorrådet enten pr. brev eller digitalt.

Seniorrådet er et upolitisk organ, der bliver hørt i alle sager, der vedrører ældre, inden byrådet træffer en beslutning.