Home Læserdebat Oprydning i egne rækker starter med selverkendelse
Oprydning i egne rækker starter med selverkendelse

Oprydning i egne rækker starter med selverkendelse

0

 

Af: Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia – borgerlig debattør. 

Det fremgår at alle medlemmer af byrådet havde kendskab til rygterne om en tæt relation mellem den tidligere kommunaldirektør og borgmesteren i Fredericia. Derfor kan de samme personer ikke anses som værende upartiske endsige have evner og vilje til at gennemføre den påkrævede oprydning og gennemgang af organisationen der forestår.  

Byrådets medlemmer har undladt at træde i karakter hvor de burde.  

Byrådet er øverste myndighed og har det overordnede ansvar for alle afgørelser, som træffes vedr. kommunens anliggender også over for kommunens borgere. Ansatte i kommunens organisation handler derfor under byrådets ansvar.  

Byrådet arbejder dels med betroede midler og dels med fortrolige oplysninger. 

Byrådet træffer alle beslutninger, byrådet kan uddelegere ansvaret for forskellige områder og emner til de politiske udvalg, til borgmesteren, direktionen, koncernledelse og administration. I Fredericia ser det ud til at have været omvendt. Borgmesteren og kommunaldirektøren har uddelegeret hvad de fandt nødvendigt og yderligere har de tilbageholdt informationer for byrådet. De har udeladt høringer i fagudvalgene og meget andet, byrådsemner gået direkte forbi de folkevalgte grundet systemsvigt der for længst burde være opdaget. 

At borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen, betyder ikke, at denne kan bestemme mere end de andre medlemmer i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal og borgmesterens stemme vejer ikke tungere end de øvrige medlemmers stemmer. 

Det lader til, at samtlige byrådsmedlemmer ikke har forstået deres opgave(r). Byrådets medlemmer har ladet sig tryne og fået mundkurv på ved de tildelte udvalgsposter, opposition er blevet til et parlamentariske grundlag for borgmesteren. 

Kommunen er revisionspligtig, omfattende alle regnskabsområder under kommunen. Revisionen skal varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen foretager både en systematisk gennemgang af kommunens regnskaber og en stikprøvekontrol af enkeltområder.  

Hvor har denne revision været? Svigt på svigt der igen koster kassen og forventes taget fra velfærdsopgaver, for teateret tages der vel ikke penge fra. 

Det vigtigste i et demokrati er, udover at vi kan vælge vores ledere, at vi også kan fravælge dem. Det vil dog klæde samtlige medlemmer af det nuværende byråd ikke at genopstille til det kommende Kommunalvalg til november, da de ikke har vist sig kompetente til at varetage de betroede opgaver vælgerne har tildelt dem. Stem gerne på de partier I plejer, men stem på andre kandidater.  

De nuværende fortjener ikke genvalg for at deltage i den oprydning, hvor de selv har forårsaget problemerne grundet passivitet og manglende mod/evner til at protestere. Byrådsmedlemmerne burde kender deres ansvar, rettigheder og ikke mindst deres pligter.  

Mænd og kvinder af ære, genopstiller ikke i 2021.