FREDERICIA

Ophævelse af afbrændingsforbud i Trekant-området, men med skærpede krav ved afbrænding af Sankthansbål 

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Trekantområdets Brandvæsen udstedte den 25. maj et afbrændingsforbud gældende for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet blev udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med den 19. juni. Sammen med ophævelse af afbrændingsforbuddet indføres samtidig nedenstående afstandsmæssige krav i f.m. afbrænding af dette års Sankt Hans bål.

  • 400 m fra nåletræsbevoksninger samt lyngdækkede arealer
  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  •  60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale

Øvrige krav:

  • Bålet skal være under konstant opsyn
  • Bålet skal være forsvarligt slukket, inden det forlades. Hæld vand på, du må ikke tildække de varme gløder med sand, da sandet holder på varmen og kan forvolde alvorlige forbrændinger, hvis personer eller dyr træder eller roder i det varme sand.

Sådan bygger du dit Sankthansbål 

Når du skal bygge dit Sankthansbål, bør du kun bruge rent og tørt træ og lave en kerne af sammenkrøllede aviser, tørt kvas og grene. Vær grundig i opbygningen af bålet, så det ikke vælter, mens det brænder. Bygger du dit bål nogle dage inden afbrændingen, kan du med fordel lægge en presenning over for at undgå, at bålet bliver fugtigt og svært at tænde.

Brug aldrig brandfarlige væsker! 

Når du skal tænde dit sankthansbål, bør du bruge en lang fakkel for at nå ind til kernen i bålet. Du bør aldrig anvende brandfarlige væsker, når bålet skal tændes.

Sørg for at holde øje med bålet, holde afstand og vær opmærksom på børn og dyr omkring det. Du bør desuden altid have vand i nærheden, så du kan nå at reagere og slukke, hvis ilden skulle brede sig.

Er uheldet alligevel ude

Du skal ringe 1-1-2, hvis der er opstået brand. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og

Det kan hurtigt gå galt, når skovbunden er knastør. Se indslaget fra branden på Drejens – mellem Skærbæk og Kolding – nedenfor.