Læserdebat

Opfordring til kommunalpolitikerne om at føre en konstruktiv debat

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Fredericia

På det seneste har vi set flere af kommunens politikere kritisere hinanden og indhold i den kommunale debat. Kunne vi ikke i stedet opfordre til, at man fører en konstruktiv borgerdebat blandt andet med baggrund i kommunens budgetter og totale situation.

Det kunne være mere konstruktivt at debattere med borgere, således at kommunikationsniveauet løftedes op på et positivt niveau med henblik på anvendelse til videreførelse og forbedring af kommunens situation, der økonomisk set ser ud til at være alvorlig vanskelig på trods af, at det kun er kort tid siden, at det offentligt blev udmeldt, at kommunekassen bugnede. Nu er der problemer med ældreplejen! Der er problemer på skoleområdet, hvor forældre flytter børnene over i private skoler, da det skal skæres ned på udgifterne i folkeskolerne.

Hvor er kommunalbestyrelsens ansvarlighed henne?

Jens Jørn Pedersen
Debattør

Der er sociale problemer med forældre relateret til skolerne. Hallo, hvor er kommunalbestyrelsens ansvarlighed henne? Millioner smuldrer mellem fingrene af kommunalpolitikerne og fosser ud af kommunekassen. Er man kommunalbestyrelse af gavn eller kun af navn?

Ledere er blevet opsagt med store beløb bagi. Det gælder endda ledere ansat i meget kort tid (hvorfor ansat? Er det manglende evne til at læse mennesker eller?).

Kommunalbestyrelsen og den kommunale administration skal kende situationen ved budgetlægningen, således, at der kan tages højde for udsving ved at indlægge buffere i budgettet, hvilket dog ikke ser ud til at have været tilfældet.

Hvis ikke de ansatte i kommunen i samarbejde med kommunalbestyrelsen er i stand til at lægge et fornuftigt budget med efterfølgende budgetstyring, så skulle de overveje ikke at sige ja til ansvaret og i stedet lade andre om det. Det gælder måske især, når de har været i det i længere tid, hvor de har haft vanskeligheder.

Der findes sikkert borgere, der ikke vil være politikere, men det har mere end kapacitet til at give en hånd med i budgetlægningen ud fra den aktuelle situation, hvor der er taget højde for virksomheder, befolkningstal og aldersfordelingen. Der kan altid ske noget uforudset, hvorfor der i budgettet skal indgå kalkulerede buffere i relation til de forskellige områder.

Det giver anledning til alvorlige overvejelser relateret til KV25 hos både borgere og politikere!

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv