Læserdebat

NytteJobs og selvværd

Poul Rand, Spidskandidat Liberal Alliance, har startet en debat omkring nyttejob

Enhedslisten nedtaler i et indlæg værdien af “nyttejobs”. I Liberal Alliance siger vi Enhedslisten fokuser forkert ved at kalde det citat ” tvangsaktivering af ledige på kontanthjælp”. I Liberal Alliance siger vi man skal yde for at nyde. De der kan påtage sig en funktion i samfundet skal gøre en indsats for sin tildelte ydelse. De der ikke kan skal visiteres til rette ydelse henhørende under udfaldet af visitationen.

I Liberal Alliance siger vi at samle affald, hunde høm høm, tyggegummi og andet efterladenskaber, der er med til at holde byen ren og indbydende, er meningsfyldt arbejde. Det vigtigste er dog de pågældende kommer ud hjemmefra får kollegaer de kan danne netværk med. Et aktiveringsprojekt under rette ledelse og rette fokus er win win for alle, hvor svært kan det være.

Det er ikke meningen de aktiverede skal have fuld løn, ferie penge o.l. under udførelsen af nyttejobs. Formålet er de inspireres til at tage et fuldtidsjob, få faste kollegaer og blive en del af den arbejdsstyrke virksomheder i kommunen mangler, her kan kommunen evt. i samarbejde med virksomheder hjælpe til med nødvendig efteruddannelse til de brancher der har akut behov for hjælp.

I Fredericia er der mange opgaver der bør og nemt kan håndteres af ufaglært og personer der gerne vil opkvalificere sig. Se byens affaldsspande, de er flotte men trænger alle til en overhaling, dem kan man i løbet af vinteren få indsamlet, istandsat og udsat igen. Det vil kræve forskellige færdigheder som mange kan oplæres i.

Der er mange opgaver der ligger lige for, som vil give en kontakthjælpsmodtager en værdig dagligdag. Yderlig er kontanthjælp jo en midlertidig ydelse, selv om den har sneget sig in af bagdøren til at blive en borgerløn for visse målgrupper. At være en del af fællesskabet giver selvværd.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv