Pressemeddelelse

Nyt tilbud til borgere med depression

Fredericia Kommune introducerer en ny rehabiliteringsindsats målrettet borgere med let eller moderat depression

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i august 2020, at Fredericia Kommune tilsluttede sig Region Syddanmarks tværsektorielle forløbsprogram for borgere med depression. Forløbsprogrammet har til formål at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og hjælpe borgerne med at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Peder Tind

”Depression er en stor belastning for det enkelte menneske og de pårørende. Men depression er også en væsentlige risikofaktorer i forhold til at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er derfor et stort potentiale både for det enkelte menneskes livskvalitet og trivsel, og en samfundsøkonomisk gevinst ved at styrke indsatsen for denne borgergruppe”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Med forløbsprogrammet introduceres en ny indsats, hvor patienter med let eller moderat depression kan blive tilbudt et rehabiliteringstilbud i Fredericia. Målgruppen er patienter, der ikke tilhører psykiatriens målgruppe, og som ikke er i behandling i psykiatrien i dag.

Der er i dag ikke et tilbud til denne målgruppe i Fredericia, men der er en række tilbud, som kan være relevante alternativer som f.eks. Lær at tackle-kurser og Din Indgang.

Susanne Eilersen

”Det nye tilbud kommer til at være i afdelingen Træning og Forebyggelse. Det giver os mulighed for at starte op i en lille skala og så blive klogere på, hvad behovet er. Samtidig vil der være mulighed for at styrke synergi og sammenhæng på tværs af sundhed, social og beskæftigelsesområder, så vi ser på det hele menneske, når det drejer sig om borgerens liv”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.