FREDERICIA

Nyt samarbejdsforum oprettes formentlig på ungeområdet for at skabe tryghed

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Unges “ikke-konstruktive adfærd” i de seneste måneder fører til, at Unge- og Uddannelsesudvalget forventes at nedsætte et helt nyt samarbejdsforum på udvalgets møde 15. november

Efter en episode omkring Ungdommens Hus, der fik en hel del medieomtale, og en forfærdelig episode hvor en gruppe unge hældte afløbsrens ud fra taget på Domus Axel, og ramte en far og datter, skal der nu sættes ind for, “at øge trygheden i byrummet for både de unge, deres forældre og andre borgere i byen, lægges der op til at etablere et nyt og meget bredt sammensat samarbejdsforum, som med fælles stemme kan skabe og opretholde et trygt byrum.

Ovenstående citat er hente sagsmateriale som er udsendt til udvalgets politikere.

Borgmester Steen Wrist (A) og udvalgsformand Pernelle Jensen (V) indkaldte for kort tid siden til et møde med en række aktører på ungeområdet. Formålet var angiveligt at starte på drøftelser om et nyt samarbejdsforum, “hvis formål er at arbejde for et trygt byrum og trygge rammer for de unge i Fredericia.“. På kort tid er der lavet et beslutningsgrundlag til politikerne, som Unge- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til.

VoksenAlliancen / FredericiaAlliancen
Forvaltningen indstiller til politikerne, at der i det kommende forum indgår repræsentanter for politi, politikere, erhvervsliv, civilsamfund, foreningsliv, ungdomsuddannelser og kommunen. I daglig tale forventes forummets navn blot at være “Alliancen”.

Der er lavet fire dogmer for den kommende alliances arbejde:
#1 Vi skaber tryghed med én stemme
I alliancen puljer vi vores kræfter, så de gør en større forskel, og vi udtaler os til omverdenen sammen. Fælles og tydelig kommunikation skaber tryghed for de unge og for byen.
#2 Hurtig handling er altid vores første svar
Når konkrete episoder skaber utryghed, reagerer alliancen hurtigt. Først ved fælles viden og afdækning. Dernæst hurtig handling i fællesskab.
#3 Vi opløser kun utryghed i fællesskab
Når konkrete episoder eller tendenser skaber utryghed, er det aldrig nogens ansvar alene. Hverken de involverede unge, deres forældre, kommunen, politiet, civilsamfundet eller andre. Derfor opløses utryghed også kun i fællesskab.
#4 Sammen gør vi det normale trygt
Sammen hjælper alliancen til bedre indsigt i, hvornår episoder og tendenser er reelt bekymrende og kalder på større handlinger.

Et supplement
Alliancen erstatter ikke ikke noget af det der allerede eksisterer, men er et supplement der arbejder på tværs af tryghedsskabende aktører, “der er i kontakt med eller kan påvirke rammerne for de unge, deres forældre og borgerne i byen.“.

Kernen i alliancens arbejde
Forvaltningen beskriver i deres oplæg kernen i arbejdet således: “Det handler især om at afdække og hurtigt afhjælpe de forhold, som ligger bag den enkelte episode eller bekymrende tendens, så der igen opleves tryghed, både for de involverede unge, alle andre unge og for byens borgere generelt.