FREDERICIA

Nyt kunstværk på sundhedshuset

Det nye kunstværk på Fredericia Sundhedshus skal være med til at forvandle sygehus til sundhedshus

I november 2020 gik Kultur- og Idrætsudvalget og Sundhedsudvalget sammen om et projekt, der skal at give Fredericia Sundhedshus et kunstnerisk løft. I budget 2022-2025 satte byrådet 2.5 mio. kr. af til den kunstneriske udsmykning, der skal være en del klimaskærmen, som er en del af renoveringen af Fredericia Sundhedshus.

”Fredericia Sundhedshus er en markant bygning i byen inden for voldene og med Østerstrand, Kastellet og Lillebælt som nærmeste naboer. Derfor ligger en stor gevinst i, at renoveringen af sundhedshusets facade bliver andet og mere end en klimaskærm. Kunstværket bliver meget synligt og derfor til gavn for hele Fredericia”, siger Connie Maybrith Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. 

Statens Kunstfond gik ind i projektet tilbage i 2020 og har bevilgede kr. 1.500.000 til kunstværket og til et skitseprojekt, som er forløberen for selve værket. Det betød, at kunstner Malene Bach har lavet et forslag til et kunstværk, der kan integreres i klimaskærmen. 

”Med sin præcise sans for farver, arkitektur og den sociale sammenhæng har Malene Bach skabt en udsmykning, der på én gang umærkeligt og markant forvandler bygningernes udseende uden at omkalfatre arkitekturens grundlæggende struktur, linjer og materialer. Hendes udsmykning opdaterer byggeriet og giver med et raffineret greb de slidte bygninger et nutidigt, friskt og imødekommende udtryk. 

I Statens Kunstfond er vi overbeviste om projektets store kunstneriske kvaliteter og tror, at projektet vil få en positiv betydning for borgerne i Fredericia i almindelighed og brugerne af Sundhedshuset i særdeleshed”, siger Maria Kjær Themsen, der er medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og med i styregruppen for projektet.

Kunstværket skal være med til at fuldende transformationen fra sygehus til sundhedshus, og skal binde sundhedshusets forskelligartede arkitektur sammen. Samtidigt skal udsmykningen gøre, at brugere og besøgende på Fredericia Sundhedshus oplever bygningerne imødekommende og sammenhængende. 

“Det bliver virkelig spændende at arbejde med Fredericia Kommune og Sundhedshuset.  

Med de kunstneriske integrerede tilføjelser ønsker vi at etablere forbindelser til omgivelserne, den lokale historie og den gamle bydel i nærområdet. Måske kan de også tilføre noget varme og lidt humor til at opbløde arkitekturen”, fortæller kunstneren bag kunstværket, Malene Bach

”Det er efterhånden bredt anerkendt, at kunst og kultur kan være med til at gøre noget godt for vores sundhed og trivsel og på den måde skabe livsværdi. Vi har rigtig mange gode sundhedstilbud i sundhedshuset, og med kunstværket får huset en markant plads i byen og bliver en slags kunstnerisk fyrtårn”, siger Peder Tind, formand for Kultur og Idræt. 

Den udvendige renovering af sundhedshuset over de næste par år består af nye vinduer i de to største bygningers, samt nyt varmesystem og isolering af taget. Kunstværket udgøres af farvede keramiske tegl på sålbænke og i lysninger på alle vinduesåbninger, indgangspartier beklædt med farvede keramiske tegl og perforerede skulpturelle metalskærme på tagfladen. 

”Det bliver et kunstværk, som man vil kunne nyde når man går en tur på volden, og jeg er sikker på, at det vil være med til at trække kunstinteresserede turister til Fredericia. Jeg tror, at det løft af sundhedshusets ydre utrykt, vil være endnu et tiltag, der styrker den oprindelig ide med, at Sundhedshuset er borgernes hus”, siger Susanne Eilersen, medlem af kunststyregruppen. 

Der søges fonde til at få dækket den resterede udgift til kunstværket.