VEJLE

NYT BRUGERRÅD FOR VEJLES UNGEHUS

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Nyt brugerråd for Vejles ungehus

Vejles unge valgte den 28. august et nyt brugerråd til kommunens ungehus. En af brugerrådets første opgaver er at planlægge og afvikle indvielsen af ungehuset den 24. oktober.

Det nyvalgte brugerråd har holdt sit første møde og konstitueret sig med formand og næstformand. Nyvalgte Caroline Poulsen, som blev student fra Rosborg i 2014, blev formand og Maria Werge, som også sad i det forrige brugerråd, blev valgt som næstformand i brugerrådet. Begge glæder sig til at tage hul på de opgaver, der venter på dem:

-Jeg er glad for at blive formand på et tidspunkt, hvor ungehuset bliver åbnet for Vejle Kommunes unge. Det forrige brugerråd har brugt meget tid på planlægning af indretning af huset og at finde ud af, hvordan huset skal fungere, men nu skal vi have gang i huset, siger Caroline Poulsen.

Brugerrådet har nedsat forskellige udvalg. Et af udvalgene er et PR-udvalg og her har man en helt konkret opgave til at starte med. Ifølge formanden, som også sidder med i PR-udvalget, har det høj prioritet for udvalget at få etableret en facebookside for ungehuset, hvor man kan orientere sig om husets aktiviteter m.v.

Næstformanden Maria Werge er kommet med i det udvalg, der skal planlægge indvielsen af ungehuset.

– Det er skønt, at ungehuset nu endelig åbner, og allerede i efterårsferien kan kommunens unge komme i huset og hjælpe med at få huset gjort klar til indvielsen den 24. oktober. En del af programmet til indvielsen vil være en navnekonkurrence, så huset kan få et navn, siger Maria Werge.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Dan Arnløv Jørgensen glæder sig også til, at der kommer liv i huset:

-Jeg ser frem til, at de unge indtager huset, og at de udover deres daglige brug af huset bruger det som base til at skabe endnu flere kulturelle aktiviteter og arrangementer for unge, end der allerede er i dag, siger Dan Arnløv Jørgensen

Det nyvalgte brugerråd foran grafitivæggen ved ungehuset
Det nyvalgte brugerråd foran grafitivæggen ved ungehuset

Du kan læse mere om ungehuset på www.ungehus.vejle.dk.

Faktaboks

Formand: Caroline Poulsen – Rosborg student 2014
Næstfomand: Maria Werge – Rødkilde Gymnasium, 3.G

Claudia Simoni – Rosborg Gymnasium, 3.G
Patrick D. Jensen – HGG. campus Vejle
Nikolaj Mogensen – HF. 2 VVC
Marie Elisabeth Strøyberg – HTX 1.G
Emma Hertz Degn – Rosborg student 2014

Suppleanter:
Johan N. Andersen – HTX 3.G
Thea Palle – Rødkilde Gymnasium, 2.G