DanmarkC TV

Home SAMFUND Nye mulige varmeafgifter rammer Trekantområdet hårdest
Nye mulige varmeafgifter rammer Trekantområdet hårdest

Nye mulige varmeafgifter rammer Trekantområdet hårdest

0

 Nye mulige varmeafgifter rammer Trekantområdet hårdest

Den femte af seks afgiftsanalyser fra Skatteministeriet er netop udkommet, og hvis anbefalingerne bliver gennemført, så vil det hæve varmeudgifterne for et standardhus i Trekantområdet med 700 kr. om året. 

TVIS vil blive pålagt afgifter for knap 40 millioner kroner årligt sammenlagt på overskudsvarmen fra Shell Raffinaderiet. Omtrent 80 procent af overskudsvarmen fra Raffinaderiet har været afgiftsfritaget siden 1988, mens den har været fordelagtigt lav for forbrugerne på andre dele af overskudsvarmen.

-En kendelse fra Landsskatteretten sidste år gav os ret i, at vi fejlagtigt havde betalt for store afgifter til SKAT på en del af overskudsvarmen fra gasturbinen på Raffinaderiet. De afgifter, som vi havde udsigt til at få refunderet og kunne bruge til at sænke vores priser, bliver opslugt. Vi kan konstatere, at afgiften på denne del i stedet vil femdobles, så vi fremover skal betale knap 10 millioner kr. om året på denne del, måske allerede fra i år, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Omtrent en tredjedel af al varmen i Trekantområdet er overskudsvarme fra Shell. Overskudsvarmen er et restprodukt, som TVIS udnytter til fjernvarme i stedet for at lade varmen forsvinde op i luften. Hidtil har afgifterne været lave netop for at tilskynde udnyttelsen af eksisterende ressourcer i lokalområdet i modsætning til at producere varme, som sker ved afbrænding af gas, olie eller biomasse.

– Forslaget vil fordoble afgifterne på de nyeste projekter på Raffinaderiet fra 2015, som TVIS og Shell har muliggjort, fordi det er effektiv og billig varmeudnyttelse. Skatteministeriets forslag gør det sværere at udnytte overskudsvarme effektivt fra lokal industri, som jo ellers vil gå til spilde, siger Hans Bjørn.

Afgifter vil bremse overskudsvarmeprojekter i TVIS-området 

Ifølge Skatteministeriets analyse, vil erhvervslivet ikke rammes, da merudgifter i form af afgifter skal tildeles varmeforbrugerne, men det er ikke udsigten i TVIS-området.

-Vi må dels forvente, at Shell ikke kan overføre den foreslåede merudgift til TVIS fuldt ud. Derudover har vi for nyligt kortlagt mulighederne for nye overskudsvarmeleverandører i området, som tæller rensningsanlæg, køle- og frysehuse, datacentre og så videre, og de projekter bliver mindre attraktive, fordi de får en væsentligt ringere økonomi. Medmindre de kompenseres med tilsvarende lavere el-afgift, siger Hans Bjørn.

Den gennemsnitlige varmepris til forbrugerne fra de seks varmeselskaber tilsluttet TVIS er lav sammenlignet med andre større byområder og under gennemsnittet for branchen, som det ser ud nu.

-Den gennemsnitlige varmepris for Trekantområdet vil falde, når Skærbækværket er ombygget til biomasse. Men udsigten til højere afgifter vil selvfølgelig udhule de prissænkninger på fjernvarme, som vi har udsigt til. Varmepriserne vil stadig være lave og stadig under gennemsnittet for branchen, men det vil gøre det væsentligt mindre realistisk at udføre projekter, der udnytter lokal overskudsvarme og vil give en mærkbar prisstigning hos forbrugerne, siger Lars Schmidt, formand for TVIS.

TVIS og dermed Trekantområdet er det område i Danmark, der rammes absolut hårdest af forslaget om ny lovgivning om afgifter. Aalborg, der aftager overskudsvarme fra Aalborg Portland, rammes med ca. det halve af TVIS, mens varmepriserne i resten af landet i gennemsnit ikke vil blive påvirket i nævneværdig grad.

Det er en ommer 

Hos Brancheorganisationen, Dansk Fjernvarme, havde de håbet, at der nu endelig ville komme gang i udnyttelsen af overskudsvarme til gavn for virksomheder og varmeforbrugere.

-Det ligger i forslagene, at både Aalborg Portland og Shell skal betale afgift for den overskudsvarme, der i dag er afgiftsfritaget. Derudover vil forslagene forhindre de fleste projekter, hvor virksomheder vil forære overskudsvarme bort, herunder flere datacentre. En hævet afgift giver ikke flere overskudsvarmeprojekter. Vi kan allerede nu se, at flere planlagte projekter om overskudsvarme risikerer at blive skrinlagt alene på baggrund af forslaget. Derfor vil vi opfordre ministeren til at afvise embedsmandsrapportens forslag, så der kan skabes ro om rammerne, og projekterne kan fortsætte, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.