Home Læserdebat Nye Borgerliges politistat
Nye Borgerliges politistat

Nye Borgerliges politistat

0

Af Pernille Vermund: ”Nye Borgerlige kræver oprejsning til Cecilie fra Statsministeren

Cecilie blev en sen aften i foråret i bebyggelsen Taastrupgaard vest for København hevet ind i et buskads, slået i hovedet, sparket i ryggen og voldtaget. Hun blev offer for en overfaldsvoldtægt begået af en seriekriminel somalisk statsborger.

Den somaliske voldtægtsmand var allerede dømt tre gange før. Hver gang fik han en advarsel om udvisning, men fik lov til at blive. Nu er han blevet dømt for voldtægten af Cecilie – og har fået endnu en advarsel. Han er stadigvæk i Danmark. Jeg fortalte Cecilies historie fra Folketingets talerstol til åbningsdebatten 8. oktober 2020.” ”STØT CECILIE – STØT OFRENE. BLIV MEDLEM AF NYE BORGERLIGE”

Nye Borgerlige er for alle ”danskere”, hvilket vi må forstå sådan, at det kun er for etnisk danskere. Det vil sige, at Nye Borgerlige ikke er for alle dem/os, der er kommet til Danmark. Hvor længe gælder det? Nu er det fremme, at man mener, at vikingerne, der ellers er betragtet som ægte danske/nordiske, i stor udstrækning kom hertil som lejesoldater. Det danske kongehus har gennem tiden giftet sig ind i forskellige udenlandske kongehuse. Mange af de spanske lejetropper, der brændte Koldinghus, er blevet i Danmark. Fra slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet kom mange piger fra Polen for at optage sukkerroer på Lolland. Her i Fredericia kom en del huguenotter i 1585, de bragte bl.a. tobaksplanten med og har stadig en kirke i byen. Der er en katolsk kirke og skole i Fredericia. På Riddergade var der i en længere årrække en jødisk synagoge. Vi kan fortsætte meget længe med udlændinge, der er kommet til Danmark. Rigtig mange af de bygningsværker, Danmark er så stolt af, er designet af udenlandske arkitekter. Hvornår vil Nye Borgerlige sige, at indvandrere tilhører ”danskerne”? Skal vi til at have mærker på tøjet, så alle kan se, hvornår vi kom hertil? Mit fædrene ophav var efter sigende kartoffeltyskere.

Det er hovedsagen for Nye Borgerlige, at Danmark kun er for ”danskerne”. Når Pernille Vermund harcelerer mod en person, at har opført sig meget kritisabelt, så glemmer hun, at der er mange ”etnisk” danskere, der opfører sig ligesådan eller værre. Karsten Byrgesen går ud og harcelerer mod ghettoer og imamer, hvor lovgivningen allerede kan tage hånd om problemerne. På de seneste er flere danskere dømt for bl.a. pædofili og voldtægt, hvilket glemmes i skævfokus.

Citat fra Nye Borgerliges politik: ”Islam skal ingen indflydelse have i samfundet – Vores nationale værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat. Det er værdier, der alle er i opposition til islam. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen.

Men vi skal ikke forbyde islam. I et frit samfund, forbyder man ikke tanker, tro, holdninger og meninger.”

Den sidste linje kommer ind for ikke at bryde Danmarks Riges Grundlove ”§ 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Som det fremgår af paragraffen, så er der allerede taget højde for det, som Nye Borgerlige påpeger så kraftigt. Det er endnu et bevis på, at Nye Borgerlige er et protestparti og ikke nogen egentlig parti for hele Danmark. Man vil ikke bryde Grundloven, hvorfor man skriver: ”I et frit samfund, forbyder man ikke tanker, tro, holdninger og meninger.” Men man forbyder indflydelse fra nogle bestemte holdninger, hvilket i sig selv er en modsigelse og tilsidesættelse af demokratiet.

Retspolitik taget fra Nye Borgerliges partiprogram: Mere lokalt politi – Mere politiarbejde – mindre bureaukrati – Udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom – Kriminelle udlændinge afsoner i udlandet – Hurtigere domfældelser – Strengere straffe for vold og voldtægt. 

Det vigtige her er, om man også vil ændre bevisbyrden, således at man er dømt indtil man kan bevise sin uskyld. Det er man jo allerede godt i gang med fra Folketinget under indflydelse fra NB og DF. Det betyder, at man fjerner de grundlæggende begreber i retssamfundet. Det ligner en bevægelse hen imod en politistat.

Når man vælger til Folketingets åbningstale at fokusere udelukkende på udlændinges kriminelle handlinger, så må vi vist opfatte det, som hovedsagen for Nye Borgerlige. Skal vi lade Nye Borgerlige ødelægge vort fællesskab og gensidige tillid? Skal vi til at tænke dem og os. Hvis jeg skulle tænke noget i den retning, så må det være de Nye Borgerlige og os, men det vil jeg nødig. Lad os omklamre Nye Borgerlige og drage dem ind i vort fællesskab, så der intet dem og os er. N. F. Grundtvig sagde noget i retning af: Dem, der føler, at de hører til, de hører til. Det er det inklusive samfund, der har rum til alle og alle synes, at det er godt.

For år tilbage eksporterede man i Irland kriminelle til en øde ø i det nordlige. Efter nogen tid fungerede disse kriminelle som alle andre samfund med love og regler, og nogen, der brød reglerne.

Jens Jørn Pedersen
Sanddalvej 4
7000 Fredericia