Kort Nyt

Ny VIVE-rapport: Gode relationer er afgørende for, at plejehjemsbeboere føler sig hjemme

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Hvad skal der til for, at man føler sig hjemme på et plejehjem? En ny rapport fra VIVE viser, at omsorgsfulde relationer har stor betydning for plejehjemsbeboeres oplevelse af hjemlighed.

Et plejehjem er et særligt hjem, hvor oplevelsen af hjemlighed påvirkes af mange faktorer. Nære og omsorgsfulde relationer er fundamentalt for beboerens oplevelse af hjemlighed, der samtidig kan udfordres af institutionelle forhold.

Det viser en ny rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Det er vigtigt, at et plejehjem er mere et hjem end en institution. Det er helt essentielt, at man føler sig hjemme, der hvor man bor, også når man bor på plejehjem. Ligesom det er vigtigt, at man har gode relationer til både medarbejderne og de andre beboere. Det har stor betydning for ældres livsglæde.

Ældreminister Mette Kierkgaard

Tilværelsen på plejehjem kræver tilvænning, før ældre føler sig hjemme. Undersøgelsen viser, at nære relationer til særligt personalet – men også til de øvrige beboere – er centralt for beboernes oplevelse af hjemlighed.

Dertil kommer vigtigheden af mulighed for samvær med familie på plejehjemmet. Hjemlighed bliver også forbundet med bl.a. hyggelig indretning og deltagelse i madlavning og husarbejde.

Til gengæld kan de institutionelle forhold på plejehjemmet – fx bestemte retningslinjer og skiftende og travlt personale – udfordre oplevelsen af hjemlighed.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

“Jeg er glad for, at undersøgelsen gør os klogere på de fysiske og sociale forhold, der medvirker til, at ældre føler sig mere hjemme på plejehjemmet. Det er viden, vi tager med os i det videre arbejde med frisættelse og den nye ældrelov.”

VIVE-rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews og feltarbejde på otte plejehjem i Danmark med henblik på at kvalificere arbejdet med hjemlighed på plejehjem.

Rapporten kan læses her.