FREDERICIA

Ny skole på vej i Fredericia: Udvalg anbefaler nybyg frem for renovering

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fremtidens Skole-udvalget har afsluttet deres arbejde og anbefaler en ny skole på Indre Ringvej

En ny skole skal bygges på Indre Ringvej i Fredericia, anbefaler et særligt udvalg nedsat af kommunen. Beslutningen kommer efter en grundig undersøgelse af mulighederne for at renovere eksisterende skoler kontra at bygge nyt, det oplyser Fredericia kommune i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet, at der skulle nedsættes et hurtigt arbejdende §17, stk. 4 udvalg for Fremtidens Skole. Udvalget fik til opgave at se på mulighederne for at udvikle bygningsmassen, og især se på muligheden for en ny skole kontra en renovering af henholdsvis Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej og Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej. Efter fire måneders intenst arbejde er udvalget nu klar til at præsentere deres anbefalinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fremtidens læringsmiljø i fokus

Udvalget har i forhold til deres anbefalinger især lagt vægt på utidssvarende fysiske rammer i forhold til fremtidens læringsmiljø, behovet for fleksible fysiske rammer, pladsbehov i forhold til de forventede antal elever samt økonomiske hensyn.

– Vi har i udvalget set nærmere på mulighederne for at renovere vores eksisterende skoler kontra bygge en ny. Jeg er først og fremmest glad for, at udvalget nu er nået i mål og kan fremlægge sine anbefalinger efter en god proces. Efter en grundig proces, hvor vi har fået gode input fra de relevante parter, er vi nået frem til, at vores anbefaling er at bygge en ny skole i stedet for at renovere de to bygninger på Havepladsvej og Indre Ringvej. Samtidigt anbefaler vi, at den bedste fremtidige løsning for Frederiksodde Skole afdeling B er en placering sammen med den nye skole, fortæller Kirsten Hassing Nielsen, formand for §17 stk. 4 Fremtidens Skole.

Frederiksodde Skole afdeling B flytter med

Som en del af anbefalingen foreslår udvalget også, at Frederiksodde Skole afdeling B flyttes sammen med den nye skole på Indre Ringvej. Dette skal sikre en samlet og moderne skoleløsning for området.

– Vi ved, at gode rammer er med til at skabe et positivt læringsmiljø, hvilket er nøgleordet for en givende og berigende skolegang for vores børn. Vores børns opvækst og det miljø, hvor de lærer og trives i, er afgørende. Det er derfor essentielt, at de rammer, vi tilbyder dem, er af høj kvalitet, for disse rammer påvirker ikke kun børnenes udvikling, men de har også en markant indflydelse på arbejdsmiljøet for personalet. Det vil vi i udvalget gerne fremtidssikre med vores anbefalinger, siger Kirsten Hassing Nielsen.

Udvalgets anbefalinger til Økonomi- og Erhvervsudvalget er:

  • At der bygges en ny skole på matriklen på Indre Ringvej
  • At den fremtidige løsning for Frederiksodde Skoles afdeling B bliver, at afdelingen indgår i en nybygget skole
  • At en ny skole finansieres inden for det afsatte beløb til skolerenovering

Derudover har udvalget en række opmærksomheder i forhold til den videre proces. Udvalget foreslår, at der arbejdes videre med en totalentreprise og et omvendt udbud. Det anbefales, at der i processen bliver indtænkt en arkitektkonkurrence, og at der arbejdes videre med at sikre en stor fleksibilitet i løsningen, så skolen fremtidssikres. Endelig lægger udvalget vægt på en involverende proces, hvor relevante eksterne aktører får mulighed for at komme med input.

Alle udvalgets anbefalinger er samlet i en rapport, der også kort opridser processen og det materiale og input, som §17, stk. 4-udvalget for Fremtidens Skole er blevet præsenteret for.

Næste skridt

Anbefalingerne fra udvalget for Fremtidens Skole vil nu blive præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget, som skal tage beslutning om nybyggeriet, før det endelig kan godkendes ved byrådet.

Kirstinebjergskolen på Indre Ringvej og Havepladsvej skal erstattes af en helt ny skolebygning, hvis det står til udvalgs anbefaling. Arkivfoto: DanmarkC TV