Kort Nyt

Ny rapport fra Lev Uden Vold slår fast: Vold kan gå i arv fra én generation til den næste

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Som den første af sin art i Danmark viser en ny rapport fra Lev Uden Vold, at vold i barndommen øger risikoen for partnervold i voksenlivet. Viden om de danskere, som bryder med volden, skal styrke forebyggelsen og hjælpen til familierne

Om og hvordan vold i barndommen øger risikoen for partnervold senere i livet har kun været sparsomt belyst i Danmark. Men nu viser en undersøgelse fra Lev Uden Vold, at forældres vold mod børn øger risikoen for både at blive udsat for og udøve partnervold i voksenlivet.

Særligt for de knap ti procent af befolkningen, som har været udsat for flere former for vold af deres forældre, er risikoen for at opleve partnervold i voksenlivet forøget.

Her viser tallene, at risikoen for at udøve partnervold er 4,6 gange højere, og risikoen for at blive udsat for partnervold er 3,6 gange højere sammenlignet med dem, som ikke har været udsat for vold i barndommen.

Kalder på langsigtet forebyggelse

Rapporten er baseret på svar fra over 16.500 danskere og er den første og største af sin art i Danmark. Den bygger ovenpå en rapport fra Lev Uden Vold, som i juni 2023 viste, at 1 ud af 5 voksne danskere har været udsat for vold i barndomshjemmet.

Men ikke alle, der har været udsat for vold i barndommen, oplever partnervold i voksenlivet.  

Rapporten viser, at hovedparten, på trods af vold i barndommen, hverken har udøvet eller været udsat for partnervold det seneste år – og at særligt fire forhold kan have betydning for at bryde med volden. Erfaringer, der forpligter til at styrke den langsigtede forebyggelse af vold i familien, mener direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff.

“Sammen med mange dygtige aktører arbejder vi for, at ansvaret for at bryde med volden ikke skal hvile på den enkelte, men os som samfund. Der er brug for en større og bedre indsats, end vi som samfund tilbyder børn, unge og voksne i dag. Derudover skal vi sikre, at fagpersoner og pårørende kender tegnene på vold og er i stand til at opdage volden tidligt – og naturligvis sørge for, at de har både viden og ressourcer til at sætte ind med den nødvendige hjælp til mennesker, der er udsat for eller udøver vold.”

Et samspil med andre sociale problemer

Selvom vold i barndommen alene øger risikoen for partnervold i voksenlivet, viser rapporten også, at andre sociale problemer i barndom og voksenliv både kan forstærke og modvirke betydningen af volden. For eksempel ses en højere forekomst af vold i barndom og voksenliv blandt danskere, som er vokset op med forældre, der har en dom for kriminalitet, en psykisk sygdom eller et misbrug.

“Samspillet mellem de sociale problemer i familierne understreger vigtigheden af, at vi som samfund har et blik for voldens kompleksitet og familier med andre sociale problemer end vold. For at udnytte forebyggelsespotentialet skal vi altså styrke indsatsen på tværs af myndigheder, organisationer og med styrket viden og opmærksomhed hos såvel frontaktører som hver enkelt borger,” siger direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, og understreger, at vold findes i alle slags familier.

Første undersøgelse af sin art i Danmark

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af Danmarks Statistik for Lev Uden Vold og er den første af sin art i Danmark, der udelukkende handler om voksne danskeres erfaringer med vold.

I rapporten er der også uddrag fra en netop udgivet undersøgelse fra Lev Uden Vold om, hvordan vold i opvæksten påvirker familielivet som voksen, som er baseret på interview med 16 kvinder og mænd, der har været udsat for vold i opvæksten.