FREDERICIA

Ny økonomi- og gældsvejleder i Fredericia Kommune skal hjælpe borgere til en bedre egen økonomi

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Den bankuddannede Ivan Bjørn Andersen, blev i juli 2018 ansat som økonomisk vejleder i Fredericia Kommune, hvor han vejleder og hjælper borgere med at få overblik i deres privatøkonomi og evt. afvikling af gæld.

Ivan Bjørn Andersen, Foto : Linked-in

Det var et enigt Social- og Beskæftigelsesudvalg der tilbage i maj besluttede, at der skulle ansættes en økonomi- og gældsvejleder, hvilket nu er iværksat med ansættelsen af Ivan Bjørn Andersen.

”Jeg er rigtig glad for, at der har været bred opbakning til at ansætte en gældsvejleder, og jeg er sikker på, at mange borgere vil benytte sig af denne hjælp. Vi kan alle sammen risikere at blive ramt af sygdom eller arbejdsløshed og komme i økonomiske vanskeligheder. Her vil hjælp til at få overblik og planlægning af ens økonomi sikre, at man igen kommer ovenpå og godt videre”, siger Inger Nielsen, Forslagsstiller og medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Borgerne kan henvende sig direkte til den økonomiske vejleder eller få en henvisning fra andre afdelinger i kommunen. Sammen med vejlederen kan borgeren få et overblik over udgifter og indtægter og få lagt et fornuftigt budget. Ivan Bjørn Andersen tilbyder også at hjælpe med at lægge en plan for afvikling af gæld og assistance ved henvendelse til evt. kreditorer.

”Jeg ser meget frem til – med diskretion – at hjælpe borgere godt videre. Har man økonomiske problemer, er det ofte svært at overskue og finde en vej ud. Med økonomisk vejledning vil jeg hjælpe i den aktuelle situation men også sikre, at vi sammen får lagt en plan, så borgeren igen får overskud og ressourcer fremadrettet til familie, uddannelse eller arbejde”, udtaler den nyansatte økonomi- og gældsvejleder, Ivan Bjørn Andersen.

Den nyansatte økonomi- og gældsvejleder er et supplement til de eksisterende økonomiske rådgivningstilbud, der allerede findes i Frivilligcenter Fredericia, Jobcenteret, Boligforeningerne i Sønderparken og Korskærparken samt Din Indgang. Møde med Ivan Bjørn Andersen kan finde sted på et af de førnævnte steder, på Rådhuset eller efter aftale.