Kort Nyt

Ny lokalbestyrelse i Liberal Alliance

Af DanmarkC TV

Pressemeddelelse:  Liberal Alliance i Fredericia afholdt generalforsamling d. 20. april 2022.

En ny lokalbestyrelse blev sammensat i Fredericia,  lokalformand blev Poul Rand, som var Liberal Alliances kandidat til kommunal valget 2021. 

Ud over de landspolitiske emner kæmper Liberal Alliance lokalt bla. for at: 

  • Fredericia bliver byen for alle. Byen hvor vi lever vores liv og hvor de der kommer udefra ser os positivt og har lyst til et genbesøg. 
  • Fredericias erhvervsmæssige udvikling sker efter en langsigtet strategi i lokalplaner der tager hensyn til eksisterende bosætning, miljø- og økonomi. Liberal Alliance ser gerne borgerinddragelse ved større -, eller projekter der markant afviger / ændre ved oprindelig aftaler. 
  • Social retfærdighed, fastansættelse af en uvildig borgervejleder under para. 65E. 
  • Åbenhed i byråd og forvaltning.
  • Stram, men fair økonomisk styring.

Liberal Alliance præsenterer snart de kandidater der opstilles til folketingsvalget i Fredericia. 

Liberal Alliance, Fredericia