FREDERICIA

Ny Ingeniøruddannelse placeres på Maskinmesterskolen

Lokale uddannelsesinstitutioner forpligter sig på ny ingeniøruddannelse i Fredericia


UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Fredericia Maskinmesterskole og Fredericia
Kommune har indgået en forpligtende aftale, som skal munde ud i etableringen af den nye
ingeniøruddannelse.


Regeringen pegede i uddannelsesudspillet ”Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund” på, at
UCL i samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole skal udbyde en ingeniøruddannelse i Fredericia. Det
har i mange år været en ambition i Trekantområdet at kunne uddanne ingeniører, og nu er skinnerne lagt
til, at drømmen bliver til virkelighed.

Fredericia ligger centralt i Trekantområdet, der generelt opfattes som et af landets største vækstområder.
Vores erhvervsliv er særligt specialiseret inden for energi-, transport- og produktionsbrancherne, og spiller
en vigtig national rolle inden for disse områder.

Derfor er jeg så glad for, at regeringen valgte at placere en ny ingeniøruddannelse i Fredericia, siger Fredericias borgmester Steen Wrist (S).
Før dørene kan slås op for de studerende, skal den endelige profil for uddannelsen findes i samarbejde
mellem de tre parter og det lokale erhvervsliv.

Der er etableret en styregruppe, som skal forestå arbejdet frem mod den formelle ansøgning til ministeriet, som forventes sendt i september 2022.

I partnerskabet er vi i gang med en intens udviklingsproces, og jeg håber, at vi allerede i 2023 vil kunne
byde de første ingeniørstuderende velkomne i Fredericia, siger UCL’s rektor Jens Mejer Pedersen og peger
på, at der naturligvis er meget arbejde, som går forud.


Tæt samarbejde med erhvervslivet

Selvom den nye uddannelse stadig er på tegnebrættet, ligger det fast, at den skal udvikles i et tæt
samarbejde med erhvervslivet, så den bedst mulig matcher den efterspørgsel, der er på kompetencer og
innovation inden for områder som produktion, energi, forsyning og automation.

Fredericia er i rivende udvikling, både hvad angår uddannelsesområdet og vores lokale erhvervsliv, som
hungrer efter flere tekniske uddannelser. Derfor glæder jeg mig over, at den nye ingeniøruddannelse bliver
udviklet i et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, som jo også skal ansætte de færdige ingeniører,
siger Pernelle Jensen (V), formand for uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune.
Direktør for Trekantområdet Danmark, Morten Rettig, er også meget tilfreds med udsigt til den nye
uddannelse:

For Trekantområdet betyder det, at vi kan reducere den ingeniørmangel, som virksomhederne allerede
mærker og kan se vil blive endnu større i fremtiden. Vi ved, at det er lettere at tiltrække de kandidater, der
har taget deres uddannelse i området. Den nye ingeniøruddannelse i Fredericia er kulminationen på mange
års arbejde for at dokumentere og argumentere for behovet for, at der uddannes ingeniører her i
Danmarks produktionscentrum.
Selve uddannelsen vil fysisk blive placeret på Fredericia Maskinmesterskole.

Vi ser det som en stor styrke, at vi i samarbejde med UCL får mulighed for at tilbyde en
ingeniøruddannelse. Det giver endnu en dimension til vores uddannelsesudbud og kan tiltrække andre
typer af unge, siger Jens Færgemand Mikkelsen, rektor på Fredericia Maskinmesterskole.