DanmarkC TV

Home FREDERICIA Ny direktør fra Shell budt velkommen
Ny direktør fra Shell budt velkommen

Ny direktør fra Shell budt velkommen

0

Ny direktør fra Shell budt velkommen

Politikere og embedsmænd havde mulighed for at byde kommende ejer af raffinaderiet velkommen til Fredericia

Dansk Olieselskab har som bekendt købt raffinaderiet af Shell, og planen er, at overtagelsen finder sted en gang i 2017.

I onsdags havde politikere, og embedsmænd fra Fredericia Kommune og Region Syddanmark møde med Lars Clausen, der er administrerende direktør i Dansk Olieselskab og dermed kommende ejer af raffinaderiet i Fredericia.

Borgerne i Fredericia har en stor interesse i raffinaderiet, og kommunen har derfor også gennem årene udviklet et godt samarbejde med Shell, og det ønsker Fredericia Kommune at videreføre med de nuværende ejere.

I sin egenskab af formand for Miljø- og Teknikudvalget har Christian Bro brugt mange timer på samarbejdet med Shell.

”Det er især raffinaderiet, som er en stor industrivirksomhed med mange afledte miljømæssige problemstillinger, jeg tænker på som formand. På den anden side, skal vi jo heller ikke glemme, at raffinaderiet også er en stor arbejdsplads og på den måde et aktiv for Fredericia. Jeg er derfor også glad for, at jeg allerede nu fik lejlighed til at hilse på den kommende ejer af raffinaderiet”, siger Christian Bro.

På mødet bekræftede Lars Clausen fra Dansk Olieselskab, at intentionen med købet er at videreføre raffinaderiet som en sund og profitabel virksomhed i mange år frem.

”Vi er godt klar over, at raffinaderiet er en særlig virksomhed, og det er helt naturligt, at fredericianerne interesserer sig for den fremtidige drift. Samme interesse har de naturligvis også for de aftaler om f.eks. oprydning ved Skanseodden, som Shell har med Fredericia Kommune og Region Syddanmark. Her kan jeg forsikre, at når overdragelsen er fuldført, er det vores klare intention som fremtidige ejere af raffinaderiet at fortsætte det gode samarbejde med naboer og myndigheder. Det betyder selvfølgelig også, at vi vil honorere de aftaler, A/S Dansk Shell har indgået om Skanseodden.”, siger Lars Clausen.

Jørn Lehmann Petersen, der er formand for regionens Udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer, noterede sig med tilfredshed denne udmelding.

”Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet omkring håndteringen af jordforureningen på Shells havneterminal med de nye ejere, så virksomhedens frivillige oprydnings- og afværgeindsats giver bedst mulig effekt” siger Jørn Lehmann Petersen.

Lars Clausen fra Dansk Olieselskab har tidligere været adm. direktør for A/S Dansk Shell, herunder raffinaderiet i Fredericia, fra 1999 til 2004. Han kender derfor både til byen og til raffinaderiet som en traditionsrig virksomhed med mange dygtige medarbejdere. Det er planen, at hovedkontoret for Dansk Olieselskab bliver i Fredericia, og at Lars Clausen vil få sin daglige gang på anlægget.