Home FREDERICIA Ny børne- og ungepolitik
Ny børne- og ungepolitik

Ny børne- og ungepolitik

0

Ny børne- og ungepolitik

Byrådet inviterer ungebyrådet til at lave en video om ny børne- og ungepolitik

Alle børn og unge har ret til at lære, trives og være en del af et fællesskab, uanset baggrund, køn, etnicitet og handicap. Og det skal den nye børne- og ungepolitik understøtte.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi i samarbejde med rigtig mange børn, unge, forældre, medarbejdere og andre interessenter har fået lavet en politik, som vi i fællesskab kan stå inde for. Det videre arbejde med at få politikken til at folde sig ud overalt i Fredericia kræver, at vi fortsat er mange, der løfter i fællesskab”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og ungepolitikken vil blive fulgt op af en række mere konkrete strategier, som bl.a. vil omhandle IT og digital dannelse, sprogudvikling/læsning, naturfag/matematik, talentindsats, børn og unges demokratiske dannelse, mad, og principper for forældresamarbejde. Der vil også blive lavet en strategi for en tidlig, koordineret og professionel indsats.

Ungebyrådet bydes ind

I forbindelse med arbejdet med politikken har udvalget haft et stort ønske om, at de unge gør politikken levende ved at lave en video om politikkens målsætninger.

”Vi vil rigtig gerne hjælpe forståelsen af børne- og ungepolitikken godt på vej. De helt rigtige til at gøre det, er de unge, mener vi. Derfor inviterer vi nu ungebyrådet til at lave en præsentationsvideo, som hjælper vores nye sammenhængende børne- og ungepolitik godt på vej”, fortæller Ole Steen Hansen.

De målsætningerne, som politikken fremhæver, er:

  • læring på mange måder,
  • dannelse i en digitaliseret verden,
  • stærke fællesskaber,
  • et Fredericia, hvor børn og unge bliver hørt, set og inddraget,
  • et mangfoldigt, forpligtende forældresamarbejde,
  • det professionelle samspil med børn, unge og deres forældre

Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision 2020, som blandt andet pointerer, at ”Børnene er fremtiden”.

Den nye sammenhængende børne-og ungepolitik blev godkendt af byrådet på deres møde mandag aften.