Home FREDERICIA NU KAN DU BLIVE NÆVNING ELLER DOMSMAND – SÆRLIGT UNGE ER EFTERSPURGT
NU KAN DU BLIVE NÆVNING ELLER DOMSMAND – SÆRLIGT UNGE ER EFTERSPURGT

NU KAN DU BLIVE NÆVNING ELLER DOMSMAND – SÆRLIGT UNGE ER EFTERSPURGT

0

Fredericia Kommune søger netop nu nye nævninge og domsmænd. – Ansøgningsfrist er den 15. marts 2019

Fredericia Kommune leder netop nu efter nyenævninge og domsmænd til at dømme i danske straffesager. Særligt opfordrer kommunen de unge til at melde sig.

Borgerne i Fredericia kan fra i dag ansøge om at komme på kommunens liste over lægdommere. Det er den liste, som Landsretten trækker navne fra, når der er brug for domsmænd eller nævninge i straffesager, som skal for retten i Danmark.

Alle kommuner har hver en bruttoliste, som udgør det samlede korps af lægdommere i Danmark. I Fredericia består den af ca. 170 borgere, som repræsenterer et bredt udsnit af kommunens sammensætning.

Vi ved fra tidligere år, at vi har svært ved at få de unge til at melde sig. Det er vigtigt, at vores liste repræsenterer hele Fredericia, så i år gør vi særligt dem opmærksomme på, at de er efterspurgt, siger kontorchef i Fredericia Kommune Stephan Klavsen, der understreger, at der fortsat er brug for borgere i alle aldersgrupper.

Alternativt studiejob

Hvis man bliver udvalgt som lægdommer, er der kontant belønning i vente. Lægdommere bliver i gennemsnit indkaldt fire gange om året og kan efterfølgende indkassere 1.100 kroner i løn for en dags arbejde.

”Det er et stort ansvar at være lægdommer i Danmark. Man dømmer på lige fod med den juridiske dommer, så man skal selvfølgelig være sit ansvar bevidst. Har man mod det, opfordrer vi alle, der har lyst, til at melde sig. For de unge kan der være tale om et alternativt og spændende studiejob, siger Stephan Klavsen.

 

Nævninge og domsmænd er helt almindelige borgere, der under ét kaldes for lægdommere. De hjælper rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag der er tale om.

Lægdommere udtages for fire år ad gangen og kommer på kommunens såkaldte grundliste. Bliver du udvalgt, har du pligt til at være lægdommer i hele perioden. Næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

I Fredericia Kommune består listen af ca.170 borgere. Du skal have bopæl i kommunen for at blive optaget.

Hvem kan blive lægdommer

Der er visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til Folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest
  • ikke bliver ældre end 79 år i din periode som lægdommer.

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Fredericia Kommune der ønsker at blive optaget.

Hvordan bliver man udvalgt

Det er Fredericia Kommunes grundlisteudvalg, der står for at sammensætte listen, så den repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen i kommunen – fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Om du så bliver udpeget som lægdommer i konkrete straffesager, afgøres i Landsretten ved lodtrækning. Bliver du udpeget af Landsretten, kan du forvente at blive indkaldt ca. fire gange om året.

Sådan søger du

Du ansøger om at komme på Fredericia Kommunes grundliste under Selvbetjening. Du logger ind ved hjælp af dit NemID. Ansøgningsfrist er d. 15. marts 2019. Hvis du bliver optaget på listen, bliver du kontaktet omkring den 1. april 2019.

Har du ikke NemID, kan du sende din ansøgning med posten til: Grundlisteudvalget Att: Overassistent Heidi Skov Hansen Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Din ansøgning skal indeholde: alder, uddannelse, nuværende beskæftigelse, information om du tidligere har været udtaget til grundlisten, kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af din motivation for at ansøge.

Fredericia Kommune opfordrer alle borgere mellem 18-76 år til at søge om optagelse på grundlisten. Nuværende nævninge og domsmænd skal også søge igen.