DanmarkC TV

Home Læserdebat Normalisering med et andet fortegn.!
Normalisering med et andet fortegn.!

Normalisering med et andet fortegn.!

0

Læserdebat af: Jan Filbært, Byrådskandidat Enhedslisten

Vi er som samfund voldsomt engageret i at alt omkring os er normalt, normalt efter en meget bestemt samfundsnorm.

Vi sætter denne norm op i en kasse for bedre at kunne løse de udfordringer vi møder som samfund, passer det enkelte menneske ikke ind i denne kasse, ja så er det ikke samfundet der har et problem men den enkelte og skulle den enkelte udfordre samfundet på denne tilgang, ja så sætter samfundet hårdt mod hårdt for at få retten til at fastholde sin tilgang.

Handicappede, udviklingshæmmede og socialt udsatte møder dette hver dag og møder ofte en mangel på forståelse for den enkeltes ståsted i livet, nej for den enkelte passer ikke ind i kassen og må derfor kæmpe en ulig kamp for at blive set og hørt i den situation den enkelte står i.

Mange Udviklingshæmmede flyttes fra deres hjem og ud på et såkaldt arbejde 5 gange om ugen, det er de samme mennesker de ser hvor de bor, som de også ser på deres arbejde.

Udfordringerne som den enkelte har flytter med, men personalet og mængden af personale gør ikke.

Men for alles skyld, skal de udviklingshæmmede normaliseres og inkluderes i samfundsnormen, dette til trods for at deres udfordringer ikke gør det muligt for dem at være i et arbejde.

Handicappede og udsatte trækkes gennem job prøvninger, et eks kan være at den enkelte er i prøvning 5 min om dagen uden for hjemmet eller tvinges gennem et utal af samtaler, med sagsbehandlere og konsulenter der er overbebyrdet og som helt har mistet energien til at bryde med samfundsnormen, for at sætte den enkelte forrest.

Jo der findes et antal af succeshistorier mellem de mange helt groteske sager vi ser, men for at dette tal skal stige bliver vi nød til at tænke normalisering på en helt andet måde.

Vi skal tænke det enkelte menneske som en resurse frem for en samfundsnorm, her i gennem vil vi som samfund kunne være med til, at den enkelte får en opfattelse af medborgerskab, glæde i livet og ikke mindst opfattelsen af at være en del af normaliseringen trods et handicap eller en anden form for udfordring i livet.

Landet minister på området har udtalt klart og tydeligt, at det skal lykkes, nu skal ordene blot omsættes til handling…det er nu vi skal give normaliseringen et andet fortegn, et menneskeligt fortegn.

HUSK! på det er mennesker vi har med at gøre ikke robotter.