FREDERICIA

NETVÆRKSMØDE FOR PÅRØRENDE TIL SENHJERNESKADEDE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

At mødes, tale og skabe relationer til andre pårørende

En pludselig opstået hjerneskade hos et nærtstående familiemedlem medfører oftest, at hverdagen ændres radikalt for den, der rammes, men også for hele familien.

Følgerne af en hjerneskade kan bevirke, at livssituation og rollerne i familien ændres. Oftest stiller disse ændringer store krav til dig som pårørende.

Fredericia Kommune tilbyder i samarbejde med Frivilligcentret, Hjernesagen og Hjerneskadesagen, at du kan deltage i et netværksmøde med andre, der har nærtstående familiemedlemmer, som er ramt af en hjerneskade. Netværksmøderne finder sted seks eftermiddage i efteråret 2014.

Hvad er der fokus på til netværksmøderne?

På netværksmøderne har du mulighed for at dele erfaringer, udfordringer, glæder og sorger med andre pårørende i samme situation og få ny viden. Der vil ved hvert møde være et mindre oplæg fra senhjerneskadekoordinatorerne i Fredericia Kommune om relevante emner som hjernens generelle funktion, følgevirkninger af en hjerneskade, sorg og frustration, praktiske og sociale konsekvenser samt tilbud og muligheder. Indholdet på netværksmøderne vil afhænge af, hvad I er optaget af.

Hvor og hvornår foregår netværksmøderne?

Netværksmøderne foregår i Frivilligcentret Fredericia beliggende Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Det første møde finder sted torsdag den 21. august i tidsrummet 16.00-17.30.

De efterfølgende netværksmøder foregår: 11. september, 2. oktober, 23. oktober, 13. november samt den 4. december i tidsrummet 16.00-17.30 i Frivilligcentret.

Tilmelding til møderne

Information omkring tilbuddet samt tilmelding sker ved at rette henvendelse til senhjerneskadekoordinatorerne på Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter på telefon nr. 72106050 eller via mail til lene.vig@fredericia.dk eller lene.hornstrup@fredericia.dk

 

Vel mødt