Home SAMFUND Netto & WWF beder danskerne om hjælp til at kortlægge plastik-Danmark
Netto & WWF beder danskerne om hjælp til at kortlægge plastik-Danmark

Netto & WWF beder danskerne om hjælp til at kortlægge plastik-Danmark

0

Ingen kender Danmark så godt som danskerne selv, derfor beder Netto og WWF Verdensnaturfonden nu danskerne om hjælp til at afdække hårdt ramte plastikforurenede naturområder i Danmark. En undersøgelse fra maj slog fast, at de danske strande svømmer i plastik. Men hvordan står det egentlig til i vores skove, parker og byer? Fra i dag kan alle danskere registrere deres eget bud på et lokalt naturområde, der døjer med plastik. Ved at dele din viden med WWF og Netto kan vi sammen blive klogere på plastikproblemet i hele Danmark.

I foråret 2019 undersøgte WWF Verdensnaturfonden, i partnerskab med Netto, og 35 danske familier plastikforureningen på 10 danske strande og kunne konkludere, at plastik også er et stort problem i Danmark. Man fandt mere end 6000 stykker affald svarende til 150 kg på få kilometer, der stammede fra alt fra mademballage over engangsplast til industridele fra udlandet.

“Vi har alle sammen et ansvar, når det kommer til udfordringen omkring plastikaffald i naturen. Os i Netto og os som danskere. Det starter med, at vi bliver klogere på problemets omfang herhjemme og dernæst finder på smartere løsninger til at sikre, at plastikken ikke ender i naturen. Vi tror på, at vi kan lykkedes med at mindske plastikproblemet sammen, derfor håber vi, at så mange danskere som muligt vil dele deres lokale bud på, hvor plastikforureningen er størst, med os og WWF, så vi kan få indsigt i, hvilken plastik der findes og hvor det kommer fra,” siger Majken Bramstrup, der er CSR-ansvarlig i Netto Danmark.

Plastikbelastet natur er altså et område i dit lokalmiljø, der er særlig hårdt ramt af plastikforurening, og som fortjener en grundig oprydning, så naturen og dyrelivet igen kan få plads og ånde lettet op.

Danskerne kender Danmark bedst
Vi har alle sammen vores faste rutiner. Den samme cykeltur til jobbet, den samme rute når vi lufter hunden om aftenen og vores favoritlegeplads med ungerne i weekenden. Vi kender vores nærmiljø. Netop derfor beder Netto og WWF Verdensnaturfonden danskerne om hjælp til at fortælle, hvor de oversete lokale affaldsforureninger i Danmark gemmer sig.

“Vores danske natur flyder med plastik, og det skal vi have gjort noget ved. Mange ved ikke, hvor slemt det faktisk står til, men vores seneste undersøgelser af de danske kyster under Projekt Plastik-Smart viste, at der desværre ligger massevis af affald derude. Plastik forsvinder nemlig ikke bare. Vi finder for eksempel slikposer, der er over 10 år gamle, men som skræmmende nok ser helt nye ud. Nu vil vi gerne bede danskerne om at hjælpe med at lokalisere de mest plastik-befængte områder i Danmark, som kan blive ryddet for plastik,” siger Malene Møhl, plastikekspert i WWF Verdensnaturfonden.

Så kender du til en lille lund, der altid er fyldt med skrald, en gade hvor cigaretskoddene flyder eller en legeplads med mere engangsplastik end sandkorn, så indberet det som et plastikbelastet lokalområde til Netto og WWF Verdensnaturfonden på www.netto.dk/lokalplastik

I indsatsen for at gøre det lokale Danmark mere plastikfrit fungerer WWF Verdensnaturfonden igen som videnspartner for Netto, hvor de blandt andet stiller sine plastikeksperter til rådighed for at vurdere danskernes egen lokale plastiknomineringer.

Ved at få identificeret de lokale plastikbelastede naturområder vil Netto og WWF over de kommende uger udvælge de mest egnede områder at undersøge og rydde for plastik i efteråret, som er en fortsættelse af WWF Verdensnaturfondens Projekt Plastik-Smart, der i foråret 2019 undersøgte 10 danske strande over hele landet i partnerskab med Netto Danmark.