FREDERICIA

NETOP NU: BUDGET 2015 PÅ PLADS

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Enigt byråd bag budgetforlig i Fredericia

 

Et samlet byråd blev tirsdag aften enigt om kommunens budget, der bringer udgifter og indtægter i balance og giver plads for investeringer i blandt andet cykelstier, klimatiltag og byudvikling.

De mange høringssvar har gjort indtryk på byrådet, som valgte at annullere besparelsen på pædagogernes arbejdstid på 3 mio. kr. for at sikre flere ressourcer til implementeringen af den nye folkeskolereform. Samlet opnår byrådet stadig den påkrævede besparelse på 80 mio. kr., der bringer balance i kommunens økonomi.

”Jeg vil gerne rose alle partierne for at tage ansvaret på sig. Vi havde en bunden opgave, som vi har løst i fællesskab. Det vedtagne budget skaber troværdighed om kommunens økonomi og giver mulighed for at investere offensivt i udvikling og velfærd”, siger Borgmester Jacob Bjerregaard.

Engangsinvesteringerne i 2015 er gået til en række målrettede puljer til blandt andet cykelstier, velfærdsinnovation, branding og byudvikling.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu omsider kan anlægge cykelstien til Bredstrup og, at vi kan sikre bedre fysiske rammer til specialbørn, som skal inkluderes, ved at afsætte 2 mio. kr.”, siger Pernelle Jensen fra Venstre.

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen, 1. viceborgmester, er også tilfreds med budgetforliget.

”Vi har lyttet til pædagogernes bekymringer over besparelsen på arbejdstid, og derfor er jeg glad for at det lykkedes at få den fjernet. Vi er også glade for brandingpuljen, der giver mulighed for opsætning af infoskærme i byen, der fortæller om aktiviteter i byen og formidler byens historie til turister”, fortæller Susanne Eilersen.

Selvom det ikke lykkedes De Konservative at få skattelettelser for erhvervslivet med i budgettet, er Jean Brahe tilfreds med det samlede resultat: ”Det er godt, at det på Børn- og Ungeområdet er lykkedes at tilbagekøbe besparelser, samtidig med at der er afsat penge til udvikling af Fredericia. Det er en forudsætning for at kunne tiltrække ressourcestærke borgere.”

SF’s Jane Findahl er godt tilfreds med partiets markante aftryk på den endelige aftale:

“På det grønne område har SF fået opbakning til, at Fredericia skal være CO2 neutralt senest i 2030 og vi har fået afsat 1,25 mio. kr. i 2015 til det arbejde. Alt i alt er dette budget en stor sejr for klima og miljø og det er vi meget tilfredse med i SF”, siger Jane Findahl.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz har især haft fokus på børn og unge:

”Vi er glade for at have fået mere lighed ind i budgettet, især på Fritidspasordningen, så udsatte børn og unge stadig får mulighed for at gå til fritidsaktiviteter, ligeledes ser vi investeringspuljen på 2 mio. kr. til Børne- og Ungeområdet som et stort plus.”

  1. viceborgmester Ole Steen Hansen, Socialdemokratiet, fremhæver også Børn- og Ungeområdet:

”Vi er glade for, at vi fik tilført 3 mio. kr. til Børn- og Ungeområdet til pædagogernes forberedelsestid på skolerne. Vi er også stolte over at kunne indfri løftet om cykelstier til lokalområdernes skolebørn, og så har vi afsat midler til forskning i ny velfærdsteknologi for at videreudvikle tankegangen fra Længst muligt i eget liv.”

Budgettet vedtages endeligt på byrådsmødet mandag den 6. oktober 2014.

Budgetforlig 2015

Dette er ændringerne i forhold til byrådets oprindelige budgetforslag. Det endelige budget vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, når det foreligger.

Tilbagekøb af besparelser i 2015

Byrådet anerkender at folkeskolen er under forandring i disse år. For at opnå gode resultater med den nye folkeskolereform, er det afgørende med et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere – både når det handler om forberedelse og samarbejdet om den enkelte elev. Derfor har byrådet besluttet at annullere den oprindelige besparelse på 3 mio. kr. på den nye arbejdstidsaftale på pædagogområdet. Af samme årsag besluttede byrådet tidligere i budgetprocessen, at halvere den planlagte rammebesparelse på folkeskoleområdet fra 1.000 kr. til 500 kr. per elev.

Samtidig foretages der effektivisering i 2016 på 3 mio. kr. på driften.

Engangsinvesteringer i 2015

Naturpark Lillebælt: Der afsættes 0,2 mio. kr. til medfinansiering af fondsansøgninger til forbedring af forhold og øget tilgængelighed ved skove, strande og kyster.

Klimapulje: For at understøtte arbejdet med at gøre Fredericia Kommune CO2-neutral i 2030 afsættes 1 mio. kr. til at investere i projekter, der kan reducere udledningen af drivhusgasser og give besparelser på kommunens udgifter.

Grundkapital: Byrådet afsætter yderligere 2,8 mio. kr. til grundkapital til FredericiaC. Dermed er den samlede pulje på 15,8 mio. kr., der skal bruges til opførelse af blandet boligbyggeri på de første to byggefelter.

Cykelstier: For at skabe bedre og mere sikre skoleveje for kommunens borgere og samtidig fremme cyklisme i kommunen, afsætter byrådet 6,5 mio. kr. til en cykelsti fra Fredericia til Bredstrup og yderligere 9 mio. kr. til de 4 mio. kr., der i forvejen er afsat til en cykelsti fra Egeskov til Bøgeskov.

Velfærdsinnovation: Fredericia er allerede i dag en foregangskommune, når det kommer til innovative løsninger på velfærdsområdet. Den position ønsker byrådet at udbygge og afsætter derfor en pulje på 2 mio. kr. til velfærdsinnovation. Af denne pulje afsættes 250.000 kr. til projektet Længst Muligt i Arbejdslivet (LMiA), der er en systematisk forebyggende arbejdsmiljømæssig indsats mod nedslidning af medarbejderne.

Branding: For at styrke indsatsen på turisme og bosætning afsættes en pulje på 1,8 mio. kr. til branding af Fredericia Kommune, herunder indfasning af turistbureauets strategi- og udviklingsplan. Herunder afsættes 250.000 kr. til lokale medieprojekter.

Skolerenovering: Der afsættes yderligere 2 mio. kr. til øremærkede at sikre bedre fysiske rammer på kommunens skoler til specialbørn, som skal inkluderes.

Fritidspas: Byrådet ønsker at fortsætte fritidspas-ordningen, der efter planen skulle ophører i august 2015. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. så udsatte børn og unge i alderen 16-18 år får mulighed for at gå til fritidsaktiviteter.

Byudviklingspulje: Der afsættes 3 mio. kr. til en byudviklingspulje, der på baggrund af igangværende analyser kan bruges til byudviklingsinvesteringer i Fredericia Kommune. I den forbindelse ønsker byrådet at finde en løsning på de tomme lokaler i Gothersgade, der tidligere husede Føtex.

Klimarenovering: Byrådet ønsker i 2015 at undersøge mulighederne for at klimarenovere kommunens bygningsmasse, blandt andet gennem ESCO-samarbejdet.

Børne- og ungeområdet: Byrådet af sætter 2 mio. kr. anlægsinvesteringer på børne- og ungeområdet.