Home Læserdebat Nej til et sammenspist byråd
Nej til et sammenspist byråd

Nej til et sammenspist byråd

0


SF siger ja til et samarbejdende byråd, men nej til et sammenspist byråd.

Det nuværende byråd virker sammenspist og lukket, og det er ikke klart, hvad de enkelte partier står for. Vi ønsker demokratiet i centrum med fuldstændig åbenhed og transparens. Lukkethed opstår, når den politiske ledelse er magtfuldkommen og tror den kan gå på vandet. Bjerregaard sagen vidner om en borgmester, der har tildelt sig selv en magt i strid med reglerne.

Et sundt og vedkommende demokrati kan i vores optik ikke leve med et byråd, hvor alt handles af i lukkede rum, vi mener at demokratiet skal frem i lyset. Vi ser gerne at Fredericias borgere får adgang til foretræde i fagudvalgene således de selv kan tale deres sag. Ligeledes ønsker SF en genindførelse spørgetiden i Byrådet, da borgerinddragelsen ikke alene skal baseres på konsulentstyrede events og aktiviteter. Et andet tiltag som kan give transparens i den politiske proces er, hvis der skabes mulighed for livestreaming fra de udvalgsmøder, hvor der ikke er lovmæssige krav om tavshedspligt i sagsbehandlingen. 

Der har i indeværende byrådsperiode været flere tilfælde, hvor sager har været høring med meget korte høringsfrister, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved viljen til borgerindragelse. SF mener klart at høringsfrister skal være på minimum 4 uger, når Byrådet fremlægger budgetter, planer og politikker.

SF vil arbejde for at borgerne i Fredericia skal inddrages i udformningen af en stærk og bæredygtig vision for Fredericias fremtid, – en vision som tager sit udgangspunkt i de borgere som pt. er bosiddende i Fredericia og de behov som de måtte have for uddannelse, beskæftigelse, familie og fritidsliv.

Der skal forandring til!

På vegne af SF Fredericia

Sune Nørgaard Jakobsen

Spidskandidat