Kort Nyt

Nedskæringer i tre ud af fire kommuner truer skoleområdet

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Udsigt til besparelser på skoleområdet i 2023 over hele landet

I næsten tre ud af fire danske kommuner er der udsigt til besparelser på skoleområdet i det kommende år. Det fremgår af en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af Lærerforeningens lokale kredse. Som konsekvens har der flere steder i landet været demonstrationer og protester.

Lærere står over for udfordringer

Lærere over hele landet kan forvente mindre tid til krævende elever, færre bøger og reducerede to-lærertimer. 70 procent af de lokale lærerkredse indikerer, at deres kommuner forventer besparelser i de kommende budgetforhandlinger.

Vi har brug for varige investeringer.
Gordon Ørskov Madsen
Lærerformand

Ø-lærere mærker besparelserne

Lærerformand Gordon Ørskov Madsen udtrykker bekymring over de fortsatte besparelser og siger: “Faktisk kan jeg ikke huske, at det har set så slemt ud i de snart 30 år, jeg har beskæftiget mig med folkeskolen… Vi har brug for varige investeringer i den danske folkeskole.

Stigende protester og demonstrationer

Flere kommuner, herunder Frederiksberg og Aalborg, har oplevet protester som følge af besparelser og skolelukninger. På Bornholm har besparelser ført til sammenlægning af skoledistrikter, hvilket har medført yderligere protester. Signe Ballegaard Schmidt, formand for de bornholmske lærere, påpeger, at lærerne allerede er pressede, og med de kommende besparelser vil situationen kun forværres.

Kilde: Folkeskolen.dk