FREDERICIA

NATURVIDENSKABS-FESTIVALUGE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Det er national naturvidenskabsfestivaluge, og der sker en del i Fredericia, når der i skoler og daginstitutioner sættes fokus på  naturvidenskab. Vi håber rigtig meget, at I har lyst til at deltage. Her kan I læse mere om, hvad der sker i denne uge.

 Børn lærer børn – naturvidenskabelige udfordringer i uge 39

De ældste børn i børnehaverne er inviteret i Madsby Legepark tirsdag 23. september og torsdag 25. september, hvor de skal deltage i et eksperimenterende lærings- og legeunivers. Lærings- og legeunivers i Madsby Legepark bliver skabt af En gruppe engagerede og dygtige elever fra både 1., 2. og 3.klasse på tre kommunale skoler samt en lille gruppe af science-talenter i 9.klasse på Erritsø Fællesskole og Kirstinebjergskolen. Eleverne har inden, de kommer i Madsby Legepark tirsdag og torsdag, arbejdet med vand, sol, affald, og vejret i forhold til spørgsmålet, hvordan kan vi passe på miljøet?

Eleverne vil via de fire temaer inddrage de store børn fra børnehaverne i en lang række undrings- og bevægelsesaktiviteter.

 Kræftens Bekæmpelse deltager om torsdagen i Madsby Legepark, hvor de står for nogle aktiviteter om solen.

 Formålet med dagene i Madsby Legepark er at give de kommende skolebørn i børnehaverne mulighed for at snuse til noget af det, eleverne i indskolingen lærer om. Samtidig giver dagene også nogle af de dygtige elever en ekstra udfordring i forhold til at skulle prøve at omsætte deres viden og undren til andre børn.  De voksne i daginstitutionerne, som deltager, skulle også gerne blive motiveret til at sætte ekstra fokus på det at gå på opdagelse sammen med børnene i den naturvidenskabelige verden.

 Dagene i Madsby Legepark er støtte af Nordeafondens pulje til scienceaktivitet med 15.000 kr.

Kontaktperson: lærer og naturvejleder Bjarne Christensen, Pædagogisk Udviklingscenter (Børn og Unge) 20447995

 Andre spændende læringsforløb i uge 39:

To 7. klasser på Fjordbakkeskolen skal torsdag og fredag undersøge levevilkår på Mars med henblik på at etablere en koloni – ligesom i projektet “Mars One”. I samarbejde med Danish Space Challenge bygges og affyres Lego Mindstorm-modeller med en rigtig raket, som når op i 1000 meters højde. Her måles tryk, acceleration, temperatur m.m. Raketterne affyres på Borris Skydeterræn i Skjern.

Kontakt: lærer Mette Dam Jørgensen, Fjordbakkeskolen (Mobil  31422552)

 På Erritsø Fællesskole Afd. Højmosen skal eleverne på 6.årgang forberede sig til First LEGO League, som er en konkurrence, hvor man kan lære og komme med innovative løsningsforslag til, hvordan skal læring foregå i fremtiden. De øvrige klasser på mellemtrinnet skal arbejde med en række forskellige naturvidenskabelige udfordringer.

Kontakt: lærer og naturfagsvejleder Nadia Line Pedersen, Erritsø Fællesskole (Mobil 27288678)

 Baggrund for at deltage i naturvidenskabsfestivalugen:

Alle kommunale skoler og dagtilbud i Fredericia er forpligtet på at arbejde med at løfte og styrke børn og unges naturfaglige kompetencer.

 For at understøtte arbejdet med den kommunale målsætning om, at alle børn og unge i Fredericia skal være fagligt dygtige på det naturfaglige og tekniske område, samt kendes på en høj grad af miljøbevidsthed, er Fredericia Kommune frem til 2016 med i projekt Grøn Generation under ledelse af Danish Science Factory. Projektet støttes af Willumfonden, og de 10 deltagende kommuner har sagt ja til at gå foran og være medudviklere af strategier til at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling. Dvs. undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, og som gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund.

I Fredericia starter det i Madsby Legepark i uge 39, hvor børnene viser vejen til et grønnere Fredericia.